Prachtige onderwijsresultaten 2021!

De onderwijsinspectie heeft Melanchthon Wilgenplaslaan, als één van de weinige grootstedelijke VMBO scholen in Nederland, gewaardeerd met de waardering goed en het predicaat excellent. Dit blijkt ook uit de onderwijsresultaten 2021.

Belangrijke gegevens uit het rapport:

  • Ruim 40% van de leerlingen op Melanchthon Wilgenplaslaan stroomt op een hoger niveau uit dan geadviseerd door de basisschool.
  • 98% van alle leerlingen stroomt succesvol door van de onderbouw naar de bovenbouw.
  • 96% van alle examenkandidaten behaalde een diploma in 2020

Downloaden: Onderwijsresultaten 2021

Melanchthon Wilgenplaslaan feliciteert alle geslaagden 2020-2021: 100%BBL 100%KBL 100%GL