voorkant-school
lachend-meisje
schiekunde-proef-3
met-ze-allen-achter-de-computer
jongen-in-de-aula
meisje-leunt-op-tafel
jongen-met-gele-trui
schiekunde-proef

Melanchthon MAVO Schiebroek is gevestigd in een mooi gebouw in Hillegersberg-Schiebroek. We zijn een open christelijke school op een kruispunt van verschillende wijken. De kleinschaligheid maakt onze school een ‘huis’ voor leerlingen. Iedereen kent elkaar en voelt zich gekend.

De wereld beter maken
Wij geloven dat onze leerlingen de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Als docenten en ouders/verzorgers ondersteunen we hen hierbij. We verwachten dan ook dat ouders/verzorgers tijd maken om hun kind te helpen bij het leren.

De klas als basis
Wij bieden degelijk, traditioneel, klassikaal onderwijs. Docenten geven onderwijs in klassen van maximaal dertig leerlingen. Wij zien de klas als een sociale eenheid: een groep kinderen die bij elkaar hoort, elkaar kent en op elkaar kan rekenen. De docent is niet alleen onderwijzer, maar ook een vertrouwde begeleider die een band opbouwt met zijn/haar klassen, leerlingen kent en tot hun recht laat komen.

Klassieke en moderne middelen
In een klassikale setting zetten wij klassieke en moderne (digitale) leermiddelen in om leerlingen te interesseren voor, en te betrekken bij de les en de lesstof toe te leren passen. Boeken vinden wij belangrijk om rustig de lesstof door te nemen. Wij werken met agenda’s waar uw kind zelf in schrijft en dingen verandert; zo leert hij/zij beter organiseren en plannen dan in een digitale agenda. Ook maken we binnen de klas verschil in tempo en inhoud, zodat iedere leerling op zijn/haar manier kan meedoen. Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind.

‘Leraren openen de deur, maar je moet zelf naar binnen gaan’, is een Chinees gezegde dat onze visie mooi verwoordt.

Brede vorming
Melanchthon MAVO Schiebroek geeft een stabiele basis voor jongeren om te groeien. Kennis en vaardigheden om verder te leren en een beroep uit te oefenen zijn belangrijk, maar een brede vorming vinden wij veel belangrijker. Wij willen dat onze leerlingen jongeren zijn die met open blik de wereld in kijken en goed zorgen voor zichzelf, hun naasten en de ‘wereld’. Jongeren die zich blijven ontwikkelen, hun eigen grenzen stellen en respectvol omgaan met anderen. Onze school is daarom vooral een plek waar jongeren ‘mens worden’.

Wij vinden het werken met, en begeleiden van jonge mensen van twaalf tot achttien jaar een prachtige, uitdagende taak. Niet voor niets staat de volgende uitspraak van Philippus Melanchthon, de naamgever van de school, groot op een raam in ons gebouw:

 ‘Als je de jeugd op school verwaarloost, is het alsof je de lente uit het jaar haalt.’

Molenvijverles

Molenvijverles

LO2, Muziek en tekenen

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden