Ziekte en absentie
Wij maken met ouders / verzorgers aan het begin van het jaar duidelijke afspraken over aan- en afwezigheid; het melden ervan en hoe wij handelen bij afwezigheid (wettig en onwettig).

Bijvoorbeeld:

  • Wil een leerling ziek naar huis; dan bellen wij altijd de ouders/verzorgers voor toestemming;
  • Zonder toestemming van vader/moeder/andere contactpersoon mag een leerling de school niet verlaten.

Een afwezigheid (ziekte, bezoek dokter/specialist, etc.) dient uiterlijk op de betreffende dag gemeld te worden voor 09.15 uur.

Indien een afwezigheid na het weekend voorduurt dan ontvangen wij graag een nieuwe afwezigheidsmelding.

U kunt dat mailen naar [email protected]

Bellen mag, maar dan verzoeken wij u altijd een digitale/papieren bevestiging binnen één lesweek af te geven.

Verlof
Voor het aanvragen van verlof dient u een mail te sturen naar [email protected]

Wij verlenen verlof volgens de geldende regels van leerplicht.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden