Sinds 2013 mogen wij in een mooi ‘klassiek’ gebouw passend in de buurt lesgeven aan jongeren. Lesgeven doen we al jaren en we zullen dat ook blijven doen, zoals we dat altijd deden.

Gedegen: herkenbaar onderwijs waarin de leerling met klasgenoten onder begeleiding van de docent leert.

Uitdagend: leren is onder begeleiding ontdekken hoe je dat het beste afgaat. We dagen de leerlingen uit : wat kun je beter, waar liggen je talenten, bestaat de mogelijkheid om naar de havo door te stromen … behoort tot het onderwijs dat wij willen bieden.

Empathisch: een goede omgang met elkaar waarin jij kunt zijn wie je bent, maar ook ruimte geeft aan anderen om te zijn wie hij/zij is, is daarin de basis. Jezelf zijn betekent niet dat alles maar kan; over hoe we met elkaar omgaan maken we heldere en duidelijke afspraken. Om jezelf te kunnen zijn, is het wellicht belangrijker om de ander te begrijpen.

Onderwijs blijft ook in de 21ste eeuw hetgeen de filosoof Richard Rorty al zei: een proces van socialiseren en individualiseren, terwijl tegelijkertijd en ook daardoor een diploma wordt behaald.

Onderwijs is socialisatie: het aanleren van basiskennis, omgangsvormen, normen en waarden; en individualisering: het begeleiden van jongeren bij het ontplooien van zichzelf en het vinden van wie en wat ze zijn. Al deze facetten tezamen wil Melanchthon MAVO Schiebroek samenvoegen tot wat in het mooie Duitse woord ‘Bildung’ tot uiting komt. Bildung betekent in de smalle betekenis van het woord ‘algemene ontwikkeling’, maar betekent ook ‘innerlijke, culturele, ontwikkeling’.
(Zie voor een verdere verhandeling over Bildung, Kultur, Zivilisation en Civilisation Norbert Elias, Het Civilisatieproces (Amsterdam Nederlandse vertaling 1997).

En wie zou het beter kunnen zeggen dan Goethe? In een gesprek tussen Eckermann en Goethe over de opvoeding van de groothertog van Saksen-Weimar in 1823 blijkt de essentie van Bildung. Eckermann: ‘Zo’n grondige vorming als de groothertog gekregen lijkt te hebben, zal bij vorstelijke personen toch maar zelden voorkomen’. Goethe: ‘Zeer zelden. Weliswaar zijn er velen die heel aardig kunnen meepraten over van alles en nog wat, maar het komt niet van binnenuit en ze krabbelen alleen maar aan de oppervlakte.’

Wij hopen dat elke leerling na vier jaar onderwijs gediplomeerd, maar nog meer als een mens met ‘Bildung’ onze school verlaat.

Molenvijverles

Molenvijverles

LO2, Muziek en tekenen

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden