lesuur 1:08.15 – 9.15 uur
lesuur 2:09.15 – 10.15 uur
kleine pauze:10.15 – 10.30 uur
lesuur 3:10.30 – 11.30 uur
lesuur 4:11.30 – 12.30 uur
grote pauze:12.30 – 13.00 uur
lesuur 5:13.00 – 14.00 uur *
lesuur 6:14.00 – 15.00 uur
lesuur 7:15.00 – 16:00 uur
lesuur 8:16.00 – 17.00 uur


* De donderdagmiddag is de ‘werkmiddag’ voor alle personeelsleden. Het 6de en 7de uur zal geen les worden geven. Op die dag volgt het 5de uur direct op het 4de uur, zodat alle leerlingen om 13.30 uur klaar zijn.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden