vrolijke-jongen

Veel mavo-leerlingen zijn laatbloeiers

Dat wil zeggen: zij hebben één of twee jaar nodig om goed vorm te geven aan de mavo. Daarom hebben wij ook een tweejarige mavo-onderbouw.

In het tweede jaar van de onderbouw onderzoeken wij of na het behalen van een mavo-diploma wellicht een vervolg op de havo tot de mogelijkheden behoort / verstandig zou zijn. Wij kijken wederom naar mogelijkheden (havo-aspecten in toetsen, toetsgrootte) en anderzijds naar attitude en aard van de leerling (praktisch of theoretisch ingesteld).

Leerlingen die mavo+ aankunnen (zowel qua mogelijkheden als aard) volgen in de bovenbouw (klas 3 en 4) een +-programma waarin zij een vakkenpakket volgen dat aansluit op havo4. Zij hebben een vakkenpakket met een extra vak dat aansluit op havo4 en ze krijgen aansluitlessen in hun examenjaar.'Veel mavo-leerlingen zijn laatbloeiers'