Zonder het worden van een goed ontwikkeld empathisch wezen met sociale en maatschappelijke voelsprieten is een diploma verworden tot een leeg blaadje papier.

Uomo Universale is een uit de Renaissance stammend begrip en ideaalbeeld waarin een mens wordt bedoeld die al zijn faculteiten en vaardigheden ontwikkelt waarin rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van zowel lichaam als geest, van kennis als kunde.

Volgens de gedachtegang van deze renaissancehumanisten:

“kan een mens alles doen, als hij maar wil” (parafrase van een uitspraak van Battista Alberti); verdient elk mens een opvoedingsprogramma om elke mens alle mogelijkheden te bieden om zichzelf tot een hoog niveau te ontplooien.

Het ideaalbeeld van de Uomo Universale sluit uitstekend aan bij wat wij de jongvolwassenen tijdens de jaren dat zij onder onze hoede verblijven, willen bijbrengen. Diplomeren is wellicht het primaire doel van het onderwijs, maar zonder het worden van een goed ontwikkeld empathisch wezen met sociale en maatschappelijke voelsprieten (noem het socialiseren en individualiseren) is een diploma verworden tot een leeg blaadje papier. Wij hopen onze leerlingen te utiliseren om gediplomeerd als volwaardig medebewoner van deze wereldbol diens eigen leven én dat van de ander mooier, nuttiger en zinvoller te maken.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden