Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst of wilt u zelfs een klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen. De vertrouwenspersoon van onze school is dhr. H. Stiksma ([email protected])

Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter.
  • Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, wendt u zich dan tot dhr. M. Kuster, directeur van Melanchthon MAVO Schiebroek, emailadres: [email protected]

Heeft het contact met de vestigingsdirectie niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij Vincent Haringa, algemeen directeur van Melanchthon, via emailadres: [email protected].

Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan kunt u het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) benaderen,

per adres: postbus 2151, 3000 CD Rotterdam.

Hierna volgt de mogelijkheid uw klacht onderbouwd neer te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Dit alles staat beschreven in de Klachtenregeling van CVO.

Gaat u liever in gesprek met iemand buiten de organisatie? Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon van CVO is Mevrouw Carin Naber van Halm. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0645378862 of het e-mailadres [email protected]

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden