De andere leerweg naar het hbo

Het Groene lyceum is dé leerroute voor jou als je levendig, nieuwsgierig, sociaal en een doorzetter bent. Een versnelde opleiding met theorie aangevuld met praktijk. Je zit niet alleen met je neus in de boeken maar bent ook met je handen aan het werk. Het Groene Lyceum is een uitstekende voorbereiding op het hbo!

Theorie en praktijk
Je werkt op Het Groene Lyceum op een gemengde leerweg met havo denk- en leerniveau. Je krijgt theorievakken en beroepsgerichte vakken die te maken hebben met de groene sector. In leerjaar 3 starten de eerste stages.

Versneld je vmbo én mbo4
De opleiding HGL duurt zes jaar. Je hebt dan wel versneld een vmbo-diploma, een mbo4-diploma. In leerjaar 3 start je al met een aantal examens. Hierdoor kun je in leerjaar 4 beginnen met het mbo deel van de opleiding. Bij voldoende belangstelling en organisatorische mogelijkheden biedt HGL een keuze aan uit de 5 mbo niveau 4-richtingen van Lentiz mbo Oostland.

Vaardigheden
Je ontwikkelt praktische – en studievaardigheden. Denk hierbij aan samenwerken, presenteren, plannen en organiseren, onderzoeken, informatie zoeken en verwerken, verslagen maken, analyseren, reflecteren en natuurlijk alles op het gebied van ICT!

Internationaal
De groene sector is sterk internationaal gericht. Vanaf leerjaar 3 bieden we het project EPAS aan. Vanaf leerjaar 4 kun je Cambridge Engels kiezen. In enkele mbo richtingen is een internationale stage in leerjaar 5 of 6 ook een optie.

EPAS
Het European Parlement Ambassador School is een programma bedoeld voor leerlingen van de middelbare school om kennis te maken en kennis te nemen van de Europese Unie. Op een praktische, actieve en uitdagende manier krijgen de leerlingen van het HGL, onderwijs over de Europese Unie en leren ze over de voor- en nadelen van de EU.

Voorlichtings-Powerpoint HGL -ouders groep 8. in pdf-format.

'Op Het Groene Lyceum leer je niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen. Het is dé leerroute voor jou als je levendig, nieuwsgierig, sociaal en een doorzetter bent'