De MBS heeft in de bovenbouw twee profielen voor alle leerwegen.
Het maakt niet uit of je het profiel Groen of het profiel D&P kiest: je kunt op het mbo nog alle richtingen op.

Profiel GROEN
Je doet het examenprogramma Groen. Je kiest dit programma omdat je graag bezig bent in een groene omgeving.
Naast Groen heb je allerlei keuzevakken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een klimaatvriendelijke tuin aan te leggen, gezondheid van dieren te testen, bloemstukken te maken, een bodemonderzoek uit te voeren of zelf pasta te maken. Andere mogelijkheden zijn werken met robotica in ons e-lab, een website maken of programmeren van onze drones.

Profiel D&P (Dienstverlening & Producten)
Je doet het examenprogramma D&P. Dit veelzijdige profiel sluit breed aan bij veel beroepen. Je bent bezig met producten en de presentatie, promotie, techniek, organisatie en verkoop.
Naast D&P heb je allerlei keuzevakken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met een 3D-printer te werken, logo’s te ontwerpen of een sportdag voor een basisschool te organiseren en te begeleiden. En dan zijn er nog keuzevakken als EHBO, voeding en beweging, een insectenhotel maken of een vlog opnemen.

Iedereen op de MBS doet het keuzevak Ondernemen en neemt deel aan de spetterende projectweek Water.

'Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met een 3D-printer te werken, logo’s te ontwerpen of een sportdag voor een basisschool te organiseren en te begeleiden'