Informatie over ouderavonden, excursies en dergelijke, ontvangt u per e-mail. Het is dus van groot belang om wijzigingen van uw e-mailadres direct door te geven aan de mentor en de administratie van onze school.

Een aantal malen per jaar wordt er ‘schoolbreed’ een nieuwsbrief verspreid.

Nieuwsbrief 1, Start cursusjaar 2018-2019

HGL- Nieuwsbrief Oktober 2018

Uitnodiging; Thema-avond Ouderklankbord MBS

Extra nieuwsbrief inzake vrijwilligers. 

Nieuwsbrief  December 2018

Nieuwsbrief  April 2019

Nieuwsbrief  Juli 2019