basisberoepsgericht
kaderberoepsgericht
gemengde leerweg (gl-PLUS)

 

We proberen vakken zoveel mogelijk te integreren en te laten samenkomen. Dat doen we vooral via projecten en in klas 1 en 2 in de Talentblokken.
In de bovenbouw krijgen de leerlingen de beroepsgerichte vakken op het gebied van techniek, natuur en dienstverlening volgens de werkplekkenstructuur. Zo leren onze leerlingen onder meer goed zelfstandig werken.
Voor alle leerwegen geldt dat ‘ondernemend’ bezig zijn een vast onderdeel is van het curriculum.

Gemengde leerweg gl-PLUS: praktijk en ondernemen op mavo-niveau

Leerlingen met een gl/tl-advies die graag praktisch bezig zijn, kiezen voor gl-PLUS. Leerlingen krijgen les op mavo-niveau, kiezen een Talent, maken kennis met veel beroepen en gaan Jong Ondernemen. Gl-leerlingen krijgen het nieuwe vak Technologie. Dit is vanaf het derde leerjaar verplicht.
Na gl-PLUS kunnen leerlingen verder met techniek, economie, landbouw breed of zorg & welzijn in het mbo op het hoogste niveau (niveau 4). Ze kunnen ook kiezen voor de havo. We hebben daarvoor goede afspraken met andere Melanchthon-scholen.

Vervolgopleiding
Melanchthon Business School biedt de mogelijkheid aan alle leerlingen om hun startkwalificatie te halen. Op alle niveaus kunnen de leerlingen naast een vmbo-diploma ook een mbo-diploma halen op onze school. Voor alle mbo-opleidingen werken we samen met Edudelta Onderwijsgroep.

 

 

Ons vmbo kent verschillende leerwegen