Aanmelden en kennismaken:
Bent u enthousiast geworden over onze school? Denkt u dat uw kind gelukkig zal zijn op onze school? En wilt u uw kind bij ons aanmelden? Dan gaan we graag in gesprek om u en uw kind beter te leren kennen. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier en dan plannen we meteen een afspraak in.

Meenemen naar het gesprek:
•Schriftelijk advies van de basisschool
•Unieke code die u via de basisschool ontvangt. Alleen met deze code kunnen we uw kind definitief inschrijven.
•Identiteitskaart of paspoort
•Pasfoto
•Eventuele overige belangrijke informatie die van belang kan zijn, bijvoorbeeld een dyslexierapport.

Voorbereiding:
•Heeft uw kind een passend niveau-advies bij onze school? (havo, havo/vwo, atheneum of gymnasium)
•Heeft uw kind extra zorg nodig en past het in ons schoolprofiel?
•Past de identiteit van onze school bij u en uw kind?

Plaatsing en voorrangsregel:
We hebben plaats voor 200 brugklasleerlingen.
Tot op heden is het nooit nodig geweest om over te gaan tot loting. Mocht het toch zo zijn dat teveel leerlingen voor onze school kiezen en wij hen niet allemaal kunnen plaatsen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie www.fokor.nl).
De volgende groep heeft voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Voor het aanmelden van leerlingen in klas 2 t/m 6 kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen (tel. 010-2854141, e-mail [email protected]).