Aanmelden en kennismaken
Zijn u en uw kind enthousiast geworden over onze school? Denkt u dat uw kind zich prettig zal voelen op Melanchthon Schiebroek? Heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Of wilt u uw kind bij ons aanmelden? Dan gaan we graag in gesprek om uw kind en u beter te leren kennen. U kunt uw kind in het voorjaar van 2024 via deze pagina aanmelden en dan plannen we meteen een afspraak in.

 • Na het invullen van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail met meer informatie over het aanmeldingsproces.
 • Daarnaast ontvangt u een link voor het maken van afspraak van het intakegesprek.
 • De intakegesprekken van de 1e ronde vinden plaats van 18 maart 2024 tot en met 1 april 2024.
 • De definitieve plaatsing na de 1e ronde wordt uiterlijk donderdag 11 april per brief bekend gemaakt.

Meenemen naar het gesprek

 • Schriftelijk advies van de basisschool.
 • Unieke code die u via de basisschool ontvangt. Alleen met deze code kunnen we uw kind definitief inschrijven.
 • Identiteitskaart of paspoort.
 • Eventuele overige belangrijke informatie die van belang kan zijn, bijvoorbeeld een dyslexierapport.

 Vragen vooraf

Voordat u verdere stappen onderneemt, is het goed om eerst goed na te denken over de volgende vragen:

 • Heeft uw kind een passend niveau-advies bij onze school: havo, havo/vwo, atheneum of gymnasium?
 • Heeft uw kind extra zorg nodig en past uw kind in ons schoolprofiel?
 • Past de identiteit van onze school bij u en uw kind?

 Plaatsing en voorrangsregel
We hebben plaats voor circa 200 brugklasleerlingen. Tot op heden is het nog nooit nodig geweest om over te gaan tot loting. Mocht het toch zo zijn dat te veel leerlingen voor onze school kiezen en wij hen niet allemaal kunnen plaatsen, dan treedt de voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Overstap Route van Koers VO.

De volgende leerlingen hebben dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Voor het aanmelden van leerlingen in klas 2 t/m 6 kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen (tel. 010-285 41 41, e-mail: [email protected]