Aanmelden en kennismaken:

Ben je enthousiast geworden over onze school en wil je je bij ons aanmelden? Dan willen wij graag met je in gesprek en je beter leren kennen. Hiervoor maken we een afspraak. Gezamenlijk gaan we bespreken of je je thuis gaat voelen en/of je kunt presteren bij ons. Natuurlijk heeft dat te maken met het soort brugklas waarin je begint, met eventuele ideeën die je hebt over je schoolloopbaan op Melanchthon en vooral met het soort school dat we zijn.

We zijn een open christelijke school met een eigen identiteit. Het belangrijkste gespreksonderwerp is de manier van leven en werken op Melanchthon Schiebroek, kortgezegd ons onderwijsaanbod. We willen dat je bij ons op je plek bent, want als je eenmaal op onze school begint, willen we je natuurlijk niet meer kwijt.

Randvoorwaarden:

 • Heb je een passend niveau-advies bij onze school? (havo, havo/vwo of vwo (atheneum of gymnasium)
 • Pas je in ons schoolprofiel? (alleen indien je extra zorg nodig hebt)
 • Pas je bij de identiteit van onze school? Zo ja, dan kun je je aanmelden bij onze school en maken we graag samen met je ouders en/of verzorgers een afspraak voor het intakegesprek

Meenemen naar het gesprek:

 • Schriftelijk advies van je basisschool
 • Unieke code die je van je basisschool hebt gekregen. Alleen met deze code kun je je definitief inschrijven.
 • Identiteitskaart of paspoort
 • Pasfoto
 • Eventuele overige belangrijke informatie die van belang kan zijn, bijvoorbeeld een dyslexierapport

Plaatsing en voorrangsregel:
We hebben plaats voor 200 brugklasleerlingen. We streven naar 3 havo-brugklassen, 2 havo/vwo-brugklassen en 3 vwo-brugklassen (atheneum en gymnasium).

Tot op heden is het nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Alhoewel onze school de afgelopen jaren geen overaanmelding heeft gekend, kan het gebeuren dat er voor komend schooljaar teveel leerlingen zich aanmelden op onze school. Mocht het toch zo zijn dat teveel leerlingen voor onze school kiezen en wij ze niet kunnen plaatsen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie www.fokor.nl).

De volgende groep heeft voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Tijdpad:

 • Vanaf vrijdagavond 9 februari (dus ook al op de Open Dagen) kun je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek
 • Dit gesprek vindt plaats tussen dinsdag 6 maart en vrijdag 16 maart 2018
 • Eventuele loting (alleen bij overaanmelding): woensdag 28 maart 2018
 • Uiterlijk donderdag 29 maart 2018 hoor je of je bent aangenomen op onze school

Afspraak:

Vul het onderstaande formulier in via de button, dan nemen wij contact op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.

EEN NIEUWE LEERLING AANMELDEN