Lestijden                    Normaal rooster              Inschuifrooster
Eerste lesuur           08.15-09.15                     08.15-09.00
Tweede lesuur         09.15-10.15                      09.00-09.45
Pauze
Derde lesuur            10.30-11.30                     10.00-10.45
Vierde lesuur           11.30-12.30                      10.45-11.30
Pauze
Vijfde lesuur            13.00-14.00                     11.30-12.15
                                                                        Pauze
Zesde lesuur            14.00-15.00                     12.45-13.30
Pauze
Zevende lesuur       15.15-16.15                       13.30-14.15
Achtste lesuur         16.15-17.15                       14.15-15.00

Vakantieregeling van schooljaar 2023-2024:
– Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
– Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
– Voorjaarsvakantie 16-02-2024 t/m 25-02-2024
– Paasweekend 29-03-2024 t/m 01-04-2024
– Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
– Hemelvaart 12-05-2024
– Pinkstermaandag 20-05-2024
– Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024

De lesvrije dagen van schooljaar 2023-2024 zijn op:
– donderdag 14 september 2023
– dinsdag 19 september 2023
– vrijdag 8 december 2023
– maandag 11 december 2023
– maandag 8 januari 2024
– vrijdag 16 februari 2024
– donderdag 28 maart 2024: studieochtend, les vanaf 13:00
– donderdag 18 april 2024: studiemiddag, les tot 12:15 (inschuifrooster)
(Let op: de leerlingen kunnen op deze dagen wel een alternatief programma (op school) volgen)

De projectweken van schooljaar 2023-2024 zijn op:
– 9 t/m 13 oktober 2023
– 18 t/m 22 december 2023 
– 22 t/m 26 april 2024
– 25 t/m 28 juni 2024

Toetsweek brugklassen van schooljaar 2023-2024:
– 17 t/m 21 juni 2024

Inhaalmoment toetsweek brugklassen:
– donderdag 24 juni 2024

Toetsweken havo/vwo onderbouw van schooljaar 2023-2024 zijn op:
– 20 t/m 24 november 2023
– 11 t/m 15 maart 2024
– 17 t/m 21 juni 2024

Toetsweken havo/vwo bovenbouw van schooljaar 2023-2024 zijn op:
– 16 t/m 24 november 2023
– 19 t/m 26 januari 2024 (let op: alleen HAVO 5 en VWO 6)
– 11 t/m 19 maart 2024
– 13 t/m 21 juni 2024

Inhaalmomenten toetsweken havo/vwo onder- en bovenbouw zijn op:
– donderdag 1 december 2023
– donderdag 26 maart 2024
– donderdag 24 juni 2024

Herkansingen toetsweken havo/vwo bovenbouw:
– 8 april 2024:      H5 en V6 herkansingen toetsweek 1
– 9 april 2024:      H5 en V6 herkansingen toetsweek 2
– 10 april 2024:    H5 en V6 herkansingen toetsweek 3
– 22 april 2024:    H4 en V5 herkansingen periode A en B

Centrale examens CSE-1 – havo/vwo bovenbouw:
– 14 t/m 27 mei 2024
– Uitslag: 12 juni 2024

Centrale examens CSE-2 – havo/vwo bovenbouw:
– 17 t/m 25 juni 2024
– Uitslag: 2 juli 2024

Diploma-uitreikingen:
– 9 juli 2024: HAVO 5
– 10 juli 2024: VWO 6