Geluk
Het geluk van onze leerlingen staat centraal op Melanchthon Schiebroek. We zien ons onderwijs als een Road to Happiness voor al onze leerlingen.

Jong Leiderschap
We geloven dat wanneer leerlingen goed in hun vel zitten, zij zo maximaal mogelijk tot leren kunnen komen. Op Melanchthon Schiebroek werken we daarom vanuit het principe van Jong (persoonlijk) Leiderschap. De Zeven Gewoonten (Stephen Covey) gebruiken we hierbij als gemeenschappelijk taal.

  1. Wees proactief
  2. Begin met het einde voor ogen
  3. Belangrijke zaken eerst
  4. Denk win-win
  5. Eerst begrijpen, dan begrepen
  6. Zoek synergie
  7. Houd de zaag scherp

Kunst en Sport
Binnen ons lesprogramma kunnen brugklasleerlingen kiezen voor extra Kunst of extra Sport omdat dit bijdraagt aan hun gezonde mentale en fysieke balans.
Kunst helpt om jezelf te ontwikkelen, anders te kijken en je horizon te verbreden. Door kunst leer je de wereld om je heen kennen en jezelf in de ander te verplaatsen. Kunst zien wij als taal om aan de hand van kunstenaars, schrijvers, denkers en dromers met het niet-materiële in contact te komen om met een frisse blik de wereld te kunnen zien.
Sport is de basis voor een gezond lichaam. Bewegen komt je denken ten goede en zorgt voor betere resultaten. Sport draagt bij aan samenwerking en teamvorming en aan ontspanning en afstand nemen. Via sport leer je omgaan met uitdagingen, omgaan met elkaar, samenwerken en presteren met plezier.

Onze belofte
Aan het einde van hun middelbare schooltijd stappen onze leerlingen gediplomeerd, zelfbewust, zelfstandig en met oog voor de ander over naar hun vervolgopleiding.

Visiedocument
Het visiedocument van Melanchthon kunt u hier downloaden.