Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG is de nieuwe Europese wet ter bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat er binnen scholen zorgvuldig en transparant met de gegevens van leerlingen en hun ouders moet worden omgegaan. Daarom zijn er binnen de scholengroep Melanchthon, dus ook op Melanchthon Schiebroek, beleidsregels vastgesteld.

Hieronder vindt u alle documenten met informatie over de manier waarop Melanchthon met de persoonsgegevens van ouders en leerlingen, met beeldmateriaal en met internet en gebruik van social media omgaat.

Brief en toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

Gebruik social media

AVG voor ouders