Melanchthon Schiebroek gelooft in het belang van de begeleiding door ouders bij de ontwikkeling van hun kind: ‘good parenting at home’ heeft een positieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Gaandeweg hun periode op de middelbare school zullen de leerlingen steeds meer ruimte zoeken om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Op Schiebroek stimuleren we deze ontwikkeling en zoeken we hierin steeds afstemming met hun ouders.

Ouders zijn meer dan welkom op onze school. Onze medewerkers zijn goed bereikbaar, hechten waarde aan de dialoog, staan open voor verbetersuggesties en nemen kritiek van ouders serieus.

Ouderbetrokkenheid

Onze school kent een Medewerker Ouderbetrokkenheid (MOB): mevrouw S. Lamkharrat. Zij vervult een brugfunctie in de communicatie tussen school, ouders en leerlingen. Ze bevordert, organiseert en stimuleert de samenwerking tussen school en ouders (educatief partnerschap). Zo begeleiden we samen onze leerlingen naar een succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd op Melanchthon Schiebroek. Mevrouw Lamkharrat is bereikbaar via [email protected]

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van Melanchthon kent tot aan 1 februari 2021 een bovenschoolse structuur. In deze raad zijn van alle acht scholen van Melanchthon vertegenwoordigers aanwezig. Melanchthon Schiebroek heeft op dit moment een zetel voor een ouder (vacant), een zetel voor een leerling en twee zetels voor personeelsleden.

Vanaf 1 februari aanstaande gaat Melanchthon over op deelraden. Ook voor Melanchthon Schiebroek wordt dan een deelraad gevormd die bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. In de deelraden komen vestigingspecifieke zaken aan de orde op het gebied van onderwijs, identiteit, schoolcultuur, financiën en taakbeleid. Gesprekspartner van de deelraden is de vestigingsdirectie. Naast de deelraden blijft voor zaken die de vestigingen overstijgen een centrale raad bestaan. Voor die centrale raad is de algemene directie de gesprekspartner.

Ouderraad

Als platform voor ouders om gemeenschappelijke zaken, zorgen, complimenten en gedachten te delen met de schoolleiding, is de Ouderraad actief. Op dit moment hebben een aantal ouders het voortouw genomen en die zoeken uitbreiding, liefst uit zo veel mogelijk leerjaren, beide schooltypen en diverse achtergronden. Hebt u belangstelling om in de Ouderraad zitting te nemen? Of hebt u een vraag of onderwerp waar de Ouderraad zich volgens u over zou moeten buigen? Neem dan contact op met Mechtelt Lindenhovius. Zij is bereikbaar via [email protected]