Melanchthon Schiebroek gelooft in het belang van de begeleiding door ouders bij de ontwikkeling van hun kind; ‘good parenting at home’ heeft een positieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Gaandeweg hun periode op de middelbare school zullen ze steeds meer ruimte zoeken om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Op Schiebroek stimuleren we deze ontwikkeling en zoeken we hierin steeds afstemming met hun ouders.

Ouders zijn meer dan welkom op onze school. Onze medewerkers zijn goed bereikbaar, hechten waarde aan de dialoog, staan open voor verbetersuggesties en nemen kritiek van ouders serieus.

Onze school kent een Medewerker Ouderbetrokkenheid (MOB), mw. S. Lamkharrat. Zij vervult een brugfunctie in de communicatie tussen school, ouders en leerlingen. Ze bevordert, organiseert en stimuleert de samenwerking tussen school en ouders (educatief partnerschap). Zo begeleiden we samen onze leerlingen naar een succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd op Melanchthon Schiebroek. Mw. Lamkharrat is bereikbaar via [email protected]

De Medezeggenschapsraad van Melanchthon functioneert op bovenschools niveau. Dat wil zeggen dat één ouder van Melanchthon Schiebroek zitting heeft in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Voor de huidige termijn is dat Erik den Draak. Op dit moment wordt onderzocht of een Medezeggenschapsraad op schoolniveau handiger zou zijn. Die zou dan met ingang van het schooljaar 2020/2021 van start gaan.

Als platform voor ouders om gemeenschappelijke zaken, zorgen, complimenten en gedachten te delen met de schoolleiding, is de Ouderraad actief. Op dit moment hebben een aantal ouders het voortouw genomen en die zoeken uitbreiding, liefst uit zo veel mogelijk leerjaren, beide schooltypen en diverse achtergronden. Hebt u belangstelling om in de Ouderraad zitting te nemen? Of hebt u een vraag of onderwerp waar de Ouderraad zich volgens u over zou moeten buigen? Neem dan contact op met Mechtelt Lindenhovius. Zij is bereikbaar via [email protected]

Vijf keer per schooljaar ontvangen alle ouders de MeMo, het interactieve digitale magazine voor ouders via de mail met vaste rubrieken van de schoolleiding, over het personeel en over (bijzondere activiteiten van) de leerlingen. Een speciale MeMo is gemaakt ter gelegenheid van de opening van ons prachtig verbouwde hoofdgebouw in mei 2018: MeMo Geluk. Bovendien ontvangen de ouders regelmatig een digitale nieuwsbrief van het afdelingshoofd.