Melanchthon Schiebroek gelooft in het belang van de begeleiding door ouders bij de ontwikkeling van hun kind; ‘good parenting at home’ heeft een positieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Gaandeweg hun periode op de middelbare school zullen ze steeds meer ruimte zoeken om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Op Schiebroek stimuleren we deze ontwikkeling en zoeken we hierin steeds afstemming met hun ouders.

Ouders zijn meer dan welkom op onze school. Onze medewerkers zijn goed bereikbaar, hechten waarde aan de dialoog, staan open voor verbetersuggesties en nemen kritiek van ouders serieus.

Onze school kent een Medewerker Ouderbetrokkenheid (MOB), mw. S. Lamkharrat. Zij vervult een brugfunctie in de communicatie tussen school, ouders en leerlingen. Ze bevordert, organiseert en stimuleert de samenwerking tussen school en ouders (educatief partnerschap). Zo begeleiden we samen onze leerlingen naar een succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd op Melanchthon Schiebroek. Mw. Lamkharrat is bereikbaar via [email protected]

Tevens hebben ouders een plek in onze Medezeggenschapsraad. In de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft één ouder van Melanchthon Schiebroek zitting. Voor de huidige termijn is dat Erik den Draak. Hij is bereikbaar via [email protected]

De oudergeleding in de MR, de schoolleiding en de MOB oriënteren zich op nieuwe vormen om ouderbetrokkenheid op Melanchthon Schiebroek verder te versterken en hoe we dat kunnen organiseren op basis van gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid.

Vijf keer per schooljaar ontvangen alle ouders de MeMo, het interactieve digitale magazine voor ouders via de mail met vaste rubrieken van de schoolleiding, over het personeel en over (bijzondere activiteiten van) de leerlingen. Een speciale MeMo is gemaakt ter gelegenheid van de opening van ons prachtig verbouwde hoofdgebouw in mei 2018: MeMo Geluk. Bovendien ontvangen de ouders regelmatig een digitale nieuwsbrief van het afdelingshoofd.