Ons vwo is een interessante leerroute voor leerlingen die meer kunnen en meer willen! Leerlingen die het atheneum kiezen behoren op de basisschool vaak tot de top van de klas. In onze brugklas atheneum of gymnasium ontmoeten deze leerlingen elkaar. Het niveau van de lessen is  uitdagend en passend. Als een leerling meer aankan dan het ‘gewone’ vwo-programma dan bieden we de mogelijkheid tot maatwerk

Studiereis

In de tweede klas gaan alle atheneumleerlingen op studiereis naar Ieper – Lille. In Lille oefenen leerlingen met het spreken van Frans en het verkennen van een Franse stad. In en rond Ieper zien leerlingen de plaatsen waar de Eerste Wereldoorlog uitgevochten is.

Profielkeuze

Klas 3 staat in het teken van ‘kiezen’. Alle leerlingen kiezen een profiel voor de bovenbouw en volgen een Melanchthon Master die hierbij aansluit. Er is een keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Leerlingen gaan naar de Erasmus Universiteit en de TU Delft om een beeld te krijgen van het vervolgonderwijs.

Keuzementor

Leerlingen van vwo-5 en vwo-6 kiezen hun eigen mentor. Door leerlingen zelf te laten kiezen wordt er vaak sneller een vertrouwensband gekweekt.

Examenresultaten

De afgelopen jaren kende onze atheneumafdeling uitstekende examenresultaten. In het schooljaar 2019-2020 was het slagingspercentage 100%, in schooljaar 2020 – 2021 96,9%, in schooljaar 2021 – 2022 90,8% en in schooljaar 2022 – 2023 91,1%