Melanchthon Schiebroek is open-christelijke school. Dat maken we dagelijks zichtbaar in de omgang met elkaar. Dagopeningen en wekelijkse lessen godsdienst / levensbeschouwing behoren tot de basis van ons onderwijsprogramma. Hierin staan openheid en respect voor ieders overtuiging centraal. We gaan vredevol en rechtvaardig met elkaar om. Onze school zien wij als een open leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit. Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van een grote stad in de huidige maatschappij.

Kunnen zijn wie je bent
Een van onze belangrijkste opdrachten is om onze leerlingen zich bewust te laten worden van wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen. Zingevingsvraagstukken in het kader van een brede vorming (Bildung) worden in alle leerjaren, zowel binnen als buiten de les, op passende wijze aan leerlingen aangeboden. Wanneer leerlingen en medewerkers zich gekend voelen in wie zij zijn, is er een goede basis om te komen tot kennisoverdracht in de breedste zin van het woord.

Samenleving in het klein
Op Melanchthon Schiebroek zijn er natuurlijk schoolregels: we leven immers met veel personen samen in een relatief kleine ruimte. Maar de sfeer op school wordt vooral bepaald door de prettige omgang met elkaar. Door respect voor elkaar krijgt iedereen de ruimte om zichzelf te zijn. Onze leerlingen ervaren de sfeer in de school als gemoedelijk, ontspannen en laagdrempelig. De contacten tussen schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen zijn prima. Een belangrijk motto in deze is: “We laten de leerlingen zo dicht mogelijk naderen zonder de afstand te verliezen.”