Favicon Melanchthon Schiebroek

Melanchthon is een naam om trots op te zijn. Philippus Melanchthon (1497-1560) was classicus en theoloog en speelde een vooraanstaande rol in de reformatie, naast bekende mensen als Luther en Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en een van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa.

Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten. Melanchthon werd vanwege zijn vernieuwende werk op het gebied van het onderwijs “de leraar van Duitsland” genoemd. Hij is van grote betekenis geweest voor het onderwijs aan gymnasia en universiteiten.

In 1958 ging de huidige school van start als ‘HBS Rotterdam-Noord’ met 88 leerlingen. Na de afsplitsing van de mavo-locatie Mavo Schiebroek, zijn dat er nu ruim 1000. In de hal van de school staat het borstbeeld van Philippus Melanchthon met een bekende uitspraak die niet alleen is geworden tot leidraad voor ons handelen, maar ook ons motto: “Als je de jeugd op school verwaarloost, is het alsof je de lente uit het jaar haalt.”