Ziekte
Wanneer een leerling vanwege ziekte niet naar school kan komen, belt een ouder tussen 7:45 en 08:10 uur naar school om dit te melden, telefoonnummer 010-2854141.

Verlof
Het bezoek aan een (medisch) specialist dient in basis buiten schooltijd plaats te vinden. Graag alle mogelijke inzet om dit te verwezenlijken. Als de leerling toch onder schooltijd een afspraak heeft dan wordt die minimaal twee dagen van te voren aangevraagd via [email protected].

Bijzonder verlof
Verder bijzonder verlof (rouw en trouw) kunt u via de mail aanvragen bij het betreffende afdelingshoofd. Gaarne, indien mogelijk, minimaal vijf dagen van te voren.

Bij regelmatig onwettig verzuim zijn wij verplicht Leerplicht hiervan op de hoogte te brengen.