Wanneer uw kind ziek is en hierdoor niet in staat is om naar school te komen, wordt u dringend verzocht dit telefonisch te melden voor 8.30 uur. Voor het hoofdgebouw via telefoonnummer 010-285 41 41, voor het brugklasgebouw via telefoonnummer 010-418 06 55. Meldingen van ziekte, tandarts- of artsenbezoek kunt u ook per mail doen via [email protected]

Wanneer uw kind zonder bericht niet op school is, nemen wij altijd contact op met de ouders en/of verzorgers. Als uw kind wel op school is, maar ziek naar huis wenst te gaan, nemen wij ook ten alle tijden eerst contact op met de ouders en/of verzorgers.

Bij regelmatig onwettig verzuim zijn wij verplicht Leerplicht hiervan op de hoogte te brengen.