Ziekte
Bij ziekte van een leerling, informeert u als ouder/verzorger de school voor 08:10 per mail op mailadres [email protected].

Is de leerling tijdens de toetsweek ziek, dan bent u verplicht dit telefonisch door te geven aan de school. U belt voor 08:10 naar 010-2854141.

Verlof
Het bezoek aan een (medisch) specialist dient in basis buiten schooltijd plaats te vinden. Graag alle mogelijke inzet om dit te verwezenlijken. Als de leerling toch onder schooltijd een afspraak heeft dan wordt die minimaal twee dagen van te voren aangevraagd via [email protected].

Bijzonder verlof
Verder bijzonder verlof (rouw en trouw) kunt u via de mail aanvragen bij het betreffende afdelingshoofd. Gaarne, indien mogelijk, minimaal vijf dagen van te voren.

Bij regelmatig onwettig verzuim zijn wij verplicht Leerplicht hiervan op de hoogte te brengen.