Een toenemend aantal leerlingen kiest ervoor om na de mavo/het vmbo door te stromen naar havo 4/5 of na de havo door te stromen naar vwo 5.

Deze mogelijkheid is er voor leerlingen die een vakkenpakket hebben dat aansluit bij de profielen en keuzevakken in onze bovenbouw-leerjaren. De ervaring leert ons dat leerlingen die slagen met een 6.5 of hoger een goede kans hebben om het diploma op het hogere niveau te behalen mits zij bereid zijn er hard voor te werken. Een leerling van een andere school die in het volgend schooljaar wil instromen moet zich vóór 1 april bij ons aanmelden  voor een intakegesprek bij het afdelingshoofd.