Hieronder vindt u informatie over  de schoolleiding van Melanchthon Schiebroek.

Schoolleiding Melanchthon Schiebroek
Vestigingsdirecteur: mevrouw drs. M.L. Brummelink ([email protected])
Afdelingshoofd brugklas: mevrouw I. Immink ([email protected])
Afdelingshoofd havo bovenbouw: de heer M.L. Dobbe, MEd ([email protected])
Afdelingshoofd onderbouw: mevrouw mr. S. Verlage ([email protected])
Afdelingshoofd vwo bovenbouw: mevrouw drs. M.A. Snijder ([email protected])

Leerjaarcoördinatoren
Coördinator brugklas: de heer J. Mijnans ([email protected])
Coördinator onderbouw: de heer W.J.F. Kloezeman ([email protected])
Coördinator onderbouw: mevrouw A. Ceelen ([email protected])
Coördinator havo 4: de heer G.L.D. Noorlander ([email protected])
Coördinator vwo 4 & 5: de heer J. Esbeukman ([email protected]

Ondersteuningsteam
Zorgcoördinator: mevrouw drs. K. van der Veen-Immink ([email protected])
Schoolmaatschappelijk werk: de heer A. Chobin ([email protected])
Contactpersoon ouderbetrokkenheid: mevrouw S. Lamkharat ([email protected])
Begeleider Passend Onderwijs: mevrouw A. Kraaijeveld ([email protected])
Dyslexiecoach: mevrouw C. van der Put ([email protected])
Anti-pest coördinator: mevrouw I. Immink ([email protected]) en de heer W.J.F. Kloezeman ([email protected])

Leerlingbegeleiding
Decaan onderbouw havo/vwo: mevrouw M. Fränzel ([email protected])
Decaan bovenbouw havo/vwo: de heer drs. G.A. Weck ([email protected])
Pastor: de heer R.P. Bosman ([email protected]), de heer G.C. van der Niet ([email protected]) en mevrouw B.M. Veenman ([email protected]
VVV-coördinator: mevrouw R.C. Sevink ([email protected])