Hieronder vindt u informatie over  de schoolleiding van Melanchthon Schiebroek.

Schoolleiding Melanchthon Schiebroek
Vestigingsdirecteur mevrouw drs. M.L. Brummelink ([email protected])
Afdelingshoofd brugklas: de heer R. van Lente MA ([email protected])
Afdelingshoofd havo onderbouw: vacant
Afdelingshoofd havo bovenbouw: de heer M.L. Dobbe ([email protected])
Afdelingshoofd vwo onderbouw: de heer J.H. Schep ([email protected])
Afdelingshoofd vwo bovenbouw: mevrouw drs. M.A. Snijder ([email protected])

Leerjaarcoördinatoren
Coördinator brugklas: mevrouw I. Immink ([email protected])
Coördinator onderbouw: de heer M.R. Kalishoek ([email protected])
Coördinator onderbouw: mevr. S. Verlage ([email protected])
Coördinator havo 4: mevrouw ir. A. Sturms ([email protected])
Coördinator vwo 4 & 5: de heer J. Esbeukman ([email protected]

Ondersteuningsteam
Zorgcoördinator: mevrouw drs. K. van der Veen-Immink ([email protected])
Schoolmaatschappelijk werk: mevrouw C. Oosterling ([email protected])
Contactpersoon ouderbetrokkenheid: mevrouw S. Lamkharat ([email protected])
Begeleider Passend Onderwijs: mevrouw N. Serghini ([email protected])
Dyslexiecoach: mevrouw C. van der Put ([email protected])

Leerlingbegeleiding
Decaan onderbouw havo/vwo: mevrouw M. Fränzel ([email protected])
Decaan bovenbouw havo/vwo: de heer drs. G.A. Weck ([email protected])
Pastor: de heer G.C. van der Niet ([email protected]) & de heer R.P. Bosman ([email protected])
VVV-coördinator: mevrouw R.C. Sevink ([email protected])