Hieronder vindt u informatie over  de schoolleiding van Melanchthon Schiebroek. Ook treft u informatie aan over de vereniging CVO, waar alle vestigingen (lees scholen) van Melanchthon deel van uitmaken.

Schoolleiding Melanchthon Schiebroek
Vestigingsdirecteur: mevr. drs. M. Brummelink
Afdelingshoofd brugklassen: dhr. R. van Lente
Afdelingshoofd havo onderbouw: dhr. J.A. Gerritsen
Afdelingshoofd havo bovenbouw: dhr. H. Wiegand MA
Afdelingshoofd vwo onderbouw: dhr. J.H. Schep
Afdelingshoofd vwo bovenbouw: mevr. drs. M.A. Snijder

Overige functies
Coördinator brugklassen: mevr. I. Immink
Coördinator onderbouw : dhr M. Kalishoek
Coördinator havo bovenbouw: mevr. Ir. A. Sturms
Coördinator vwo bovenbouw: dhr. M.L. Dobbe
Decaan onderbouw havo/vwo: mw. M. Fränzel
Decaan bovenbouw havo/vwo: drs. G.A. Weck
Verzuimcoördinator: mevr. J. van Overloop
Coördinator Versnellen, Verbreden, Verdiepen: mevr. R Sevink
Oudercontactpersoon: mevr. S. Lamkharrat
Pastor: G.C. van der Niet
Zorgcoördinator: mevr. drs. K. van der Veen-Immink
Schoolmaatschappelijk werk: mevr. C. Oosterling
Vertrouwenspersoon: mevr. I. Immink (brugklassen)

Vereniging CVO
Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat negen scholen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op ruim 40 locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen.