Uw zoon of dochter heeft de basisschool afgerond en zoekt een nieuwe school binnen het voortgezet onderwijs. Wat kunt u verwachten bij ons?

Brugklassen

Bij Melanchthon Schiebroek hebben we vier verschillende brugklassen:
havo – havo/vwo – atheneum – gymnasium.
In deze basisklassen kunnen leerlingen kiezen voor extra kunst– of sportlessen/activiteiten.

Welke brugklas?

Het basisschooladvies is voor ons leidend  om uw kind in een van onze brugklassen te plaatsen. Uiteraard plannen we hiervoor een gesprek met u  en uw kind in.

Wat doe je allemaal bij ons?

  • Naast de lessen worden nog veel meer activiteiten speciaal voor brugklassers georganiseerd:
  • introductiebijeenkomst voor leerlingen uit groep 8 (juni)
  • wendagen bij aanvang schooljaar
  • (culinaire) kennismakingavond ouders-leerlingen-mentor
  • gedragsproject
  • verschillende schoolfeesten
  • schooluitjes (Winter-Efteling en Duinrell)
  • Kerstviering
  • binnen en- buitensportdag
  • excursie (mei)

Leerlingen mogen (na auditie of selectie) meedoen met activiteiten voor de hele school zoals kersttoneel, sporttoernooien, muziekavonden, 4 mei viering of het Open Podium in het Isala theater.

Naar welke tweede klas?

Na het brugjaar stromen onze leerlingen meestal door naar de tweede klas havo, atheneum of gymnasium.