Havo staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs en duurt vijf jaar. De havo bereidt je voor op het hbo.

Brugklasjaar
Als havo-leerling begin je met een voorbereidend brugklasjaar. Dat kan een havo of een gemengde havo/vwo-brugklas zijn. Na het brugjaar is de havo gesplitst in de onderbouw (klas 2 en 3) en de bovenbouw (klas 4 en 5).

Havo 2 t/m 5
In alle klassen starten onze leerlingen met een introductiedag en kennismaking . Leerlingen van havo-2 gaan enkele weken later voor een 3-daags kennismakingskamp naar Domburg (Zeeland). In havo-3 begint het proces van profielkeuze na de herfstvakantie. De decaan speelt hierin een belangrijke rol. In havo-4 komen verschillende leerlingen samen: niet alleen vanuit onze eigen havo-3 en mavo-4, maar ook van andere scholen uit de buurt. En uiteraard doen onze leerlingen van havo-5 na de meivakantie hun eindexamen. De meesten van hen stromen door naar een vervolgopleiding binnen het HBO maar ook doorstroom naar VWO-5 is mogelijk.

Keuzementor
Leerlingen van havo-5 kiezen hun eigen mentor. Door leerlingen zelf te laten kiezen wordt er vaak sneller een vertrouwensband gekweekt.

Examenresultaten
De afgelopen jaren kende onze havo-afdeling uitstekende examenresultaten. In het schooljaar 2021-2022 was het slagingspercentage 96%!