lachende-meiden krijgen uitleg

De slogan van Melanchthon Schiebroek luidt: ‘Kies voor Geluk als je van Geluk houdt’
Wij vinden dat iedere leerling zich gelukkig moet kunnen voelen op onze school. Begeleiding en ondersteuning kunnen daarbij helpen.

Alle leerlingen worden in de brugklas gescreend op dyslexie. Komt later aan het licht dat een leerling dyslectisch is, dan wordt dit op individuele basis aangepakt via het zorgteam.

Contactpersonen

  • De mentor. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders. De mentor kan zo nodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.
  • Het afdelingshoofd houdt de voortgang van de gehele afdeling in de gaten en stuurt de mentoren aan. Het afdelingshoofd verleent bijzonder verlof, bijvoorbeeld voor religieuze feesten, overlijden etc.
  • De decaan of beroepskeuzeadviseur ondersteunt de studie- en beroepskeuze.
  • De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. In het Melanchthon Ondersteuningsplan 2019-2022 vindt u uitgebreide informatie over ons zorgbeleid.
  • Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen.
  • Onze school kent een medewerker ouderbetrokkenheid (MOB), mw. S. Lamkharrat. Zij vervult een brugfunctie in de communicatie tussen school en ouders.
  • We hebben een schoolmaatschappelijk werker mevrouw C. Oosterling. Zij beschikt over de deskundigheid om leerlingen verder te helpen wanneer de mentor of teamleider de problemen niet op kan lossen. Zo nodig verwijst zij door. Van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 22.00 uur zit een schoolmaatschappelijk werker online op www.helpff.nl. Via deze site kunnen leerlingen ook anoniem chatten.
  • De schoolarts is te bereiken via het schoolartsencentrum, Ganzerikplein 48, 3053 EA Rotterdam, telefoon 010 4444607.