Welkom
Melanchthon Schiebroek wil een ontmoetingsplek zijn die wortelt in de samenleving. De school heeft een open christelijk karakter waar iedereen welkom is en zich gewaardeerd voelt. We denken niet exclusief maar inclusief. Als je onze school binnenkomt krijg je direct het gevoel dat je welkom bent en er wilt blijven. In de onderwijsvisie van onze school staat de leerling centraal en wordt er rekening gehouden met verschillen. We geven elke leerling de ruimte om op zijn/haar niveau het maximale uit zich te halen. Rekening houden met en respect hebben voor elkaar, ongeacht geloof, ras, uiterlijk, (seksuele) voorkeur etc. vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Leerlingen en ouders waarderen onze school bovengemiddeld positief.

Veiligheidcertificaat
De Gemeente Rotterdam hecht veel belang aan de veiligheid op school en laat daarom de scholen inspecteren op hun veiligheidsbeleid. Onze school is door de Gemeente erkend met een certificaat als ‘Veilige School’.

Veiligheidsplan
Wij beschikken over een veiligheidsplan waarin de doelen, acties en verantwoordelijken zijn beschreven.

Veiligheidsmap
In het hoofdgebouw staat een veiligheidsmap. Hierin staan alle protocollen van hoe te handelen in geval van calamiteiten en problemen.

In de school zijn meerdere bedrijfshulpverleners opgeleid, die de leiding hebben in geval van een ontruiming en/of (individuele) calamiteit, bijvoorbeeld in geval van een eventuele reanimatie. Jaarlijks worden zij (bij)geschoold in hun functie, zodat hun kennis up-to-date blijft voor het ene geval dat het ooit nodig blijkt. Tevens is een aantal personeelsleden gediplomeerd EHBO-er. Onze school beschikt over een AED-apparaat.

Onze school beschikt over een duidelijk ontruimingsplan, dat bij aanvang van elk schooljaar wordt besproken door de mentor. Jaarlijks vindt een ontruimingsoefening plaats.

Wij willen een pestvrije school zijn en doen daar alles aan. Gelukkig komt pesten niet vaak voor bij ons. In het ondersteuningsplan en een specifiek anti-pestprotocol staat omschreven hoe wij handelen in geval van pesten. U kunt beide documenten hieronder downloaden.

* Melanchthon Ondersteuningsplan 2019-2022
* Anti-pestprotocol

Uit onze visie blijkt al dat wij staan voor elke leerling en respect hebben voor elkaar, ongeacht ras, geloof, uiterlijk, maar ook (seksuele) voorkeuren. Tijdens onze lessen, met name bij Mens & Natuur/Biologie, Godsdienst, Maatschappijleer en Leefstijl/Levensvaardigheden spreken we o.a. over seksuele en relationele ontwikkeling, seksuele diversiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag (inclusief social media).