Welkom
Melanchthon Schiebroek wil een ontmoetingsplek zijn die wortelt in de samenleving. De school heeft een open christelijk karakter waar iedereen welkom is en zich gewaardeerd voelt. We denken niet exclusief maar inclusief. Als je onze school binnenkomt krijg je direct het gevoel dat je welkom bent en er wilt blijven. In de onderwijsvisie van onze school staat de leerling centraal en wordt er rekening gehouden met verschillen. We geven elke leerling de ruimte om op zijn/haar niveau het maximale uit zich te halen. Rekening houden met en respect hebben voor elkaar, ongeacht geloof, ras, uiterlijk, (seksuele) voorkeur etc. vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Leerlingen en ouders waarderen onze school bovengemiddeld positief.

Veiligheidcertificaat
De Gemeente Rotterdam hecht veel belang aan de veiligheid op school en laat daarom de scholen inspecteren op hun veiligheidsbeleid. Onze school is door de Gemeente erkend met een certificaat als ‘Veilige School’.

Veiligheidsplan
Wij beschikken over een veiligheidsplan waarin de doelen, acties en verantwoordelijken zijn beschreven.

Veiligheidsmap
In het hoofdgebouw staat een veiligheidsmap. Hierin staan alle protocollen van hoe te handelen in geval van calamiteiten en problemen.

In de school zijn meerdere bedrijfshulpverleners opgeleid, die de leiding hebben in geval van een ontruiming en/of (individuele) calamiteit, bijvoorbeeld in geval van een eventuele reanimatie. Jaarlijks worden zij (bij)geschoold in hun functie, zodat hun kennis up-to-date blijft voor het ene geval dat het ooit nodig blijkt. Tevens is een aantal personeelsleden gediplomeerd EHBO-er. Onze school beschikt over een AED-apparaat.

Onze school beschikt over een duidelijk ontruimingsplan, dat bij aanvang van elk schooljaar wordt besproken door de mentor. Jaarlijks vindt een ontruimingsoefening plaats.

Wij willen een pestvrije school zijn en doen daar alles aan. Gelukkig komt pesten niet vaak voor bij ons. In het ondersteuningsplan en een specifiek anti-pestprotocol staat omschreven hoe wij handelen in geval van pesten. U kunt beide documenten hieronder downloaden.

* Anti-pest beleid

Uit onze visie blijkt al dat wij staan voor elke leerling en respect hebben voor elkaar, ongeacht ras, geloof, uiterlijk, maar ook (seksuele) voorkeuren. Tijdens onze lessen, met name bij Mens & Natuur/Biologie, Godsdienst, Maatschappijleer en Leefstijl/Levensvaardigheden spreken we o.a. over seksuele en relationele ontwikkeling, seksuele diversiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag (inclusief social media).

Hieronder vind je de gedragsregels voor op en rond de fietsenstalling. Deze gaan in vanaf de start van het schooljaar 2023-2024.

Waarom regels voor het stallen van je fiets, scooter of brommer?

De fietsenstalling was het afgelopen jaar soms chaotisch. Hierdoor ontstonden er files en voelde niet iedereen zich veilig. Dit willen we veranderen. Daarom hebben we een paar eenvoudige regels opgesteld voor het parkeren van fietsen, brommers en scooters. Door je hieraan te houden, help je mee de fietsenstalling in beweging te houden. Van een file naar een flow, in en uit de school.

Regels voor fietsen:

Voor scooters en brommers, scroll naar beneden.

 1. Zet je fiets in de fietsenstalling naast de school.
 2. Zet je fiets recht in de fietsvakken (tussen de fietsnietjes), dan is er genoeg plaats voor iedereen.
 3. Valt een fiets om? Zet deze dan weer rechtop. Dat zou jij ook fijn vinden, toch?

Wat mag er niet?

 • Fietsen buiten het plein zetten, bijvoorbeeld op de stoep.
 • In de fietsenstalling, fietsen tegen het hek zetten.
 • In de fietsenstalling, fietsen op het NP-vak zetten.
 • In de fietsenstalling, fietsen in het vak voor scooters en brommers zetten.

Regels voor scooters en scooters:

 1. Parkeer je scooter of brommer in de fietsenstalling naast de school.
 2. Parkeer je scooter of brommer op het vak links van de ingang, gemarkeerd met een witte lijn.

Wat mag er niet meer?

 • Scooter parkeren op het schoolplein (bij de entree)

Wat gebeurt er als ik mijn fiets, scooter of brommers ergens parkeer waar het niet mag?

 1. Vanaf maandag 28 augustus halen we verkeerd geplaatste fietsen, brommers en scooters weg.
 2. Deze zetten we vast met een ketting
 3. Fietsen, scooters of brommers die we niet kunnen verplaatsen, zetten we vast met een extra slot.
 4. Je kunt bij conciërges vragen of jouw fiets los wordt gemaakt. Daarbij krijg je een uitleg over de regels.