De open lesmiddagen voor leerlingen uit groep 8
worden dit schooljaar georganiseerd op:

  • Woensdag 16 januari 2019 van 13.30-16.00 uur
  • Woensdag 13 februari 2019 van 13.30-16.00 uur
  • Woensdag 23 januari 2019 (reservedatum)

De voorlichtingsavonden voor ouders zijn op:

  • Woensdag 16 januari 2019 van 19.30-21.00 uur
  • Woensdag 13 februari 2019 van 19.30-21.00 uur

De Open Dagen voor leerlingen en ouders zijn op:

  • Vrijdag 1 februari 2019 van 18.30-21.00 uur
  • Zaterdag 2 februari 2019 van 10.30-13.00 uur

Meld je aan voor een open lesmiddag: