Open Dag

Elk jaar organiseren wij een open dag voor de leerlingen uit groep 7 en 8. Tijdens de open dag kunnen zij samen met hun ouders een bezoek brengen aan de school, de sfeer proeven, de vakken ervaren en vragen stellen aan leerlingen en medewerkers van de school. De open dag 2024 is inmiddels geweest. Zodra de datum bekend is van de open dag 2025, verschijnt die datum op deze pagina.

Wilt u graag alvast een ‘kijkje’ in de school nemen? Dat kan digitaal door hier te klikken.

Openlesmiddagen

Voor leerlingen uit groep 8 organiseren wij openlesmiddagen. Tijdens een open lesmiddag krijgen de leerlingen een programma aangeboden om kennis te maken met onze school. Zij kiezen voor een sport- of kunstvariant. Alle leerlingen beginnen met een les jong leiderschap, gevolgd door een theoretisch en een praktisch vak, denk hierbij aan de combinatie Nederlands en kunst of biologie en sport. De data van de open lesmiddagen zijn:

  • Woensdag 15 november 2023 van 13.30 uur tot 15.45 uur. (aanmelding gesloten)
  • Woensdag 6 december 2023 van 13.30 uur tot 15.45 uur. (aanmelding gesloten)
  • Woensdag 17 januari 2024 van 13.30 uur tot 15.45 uur. (aanmelding gesloten)

Informatieavonden
Voor ouders organiseren wij drie keer per jaar een informatieavond waarop u meer informatie krijgt over de school én waar gelegenheid is om vragen te stellen aan personeelsleden van de school. De data van de informatieavonden zijn:

  • Woensdag 15 november 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur.
  • Woensdag 17 januari 2024 van 19.30 uur tot 21.00 uur.
  • Woensdag 7 februari 2024 van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Alle informatieavonden zijn inmiddels geweest.

U kunt voor verdere informatie contact met ons opnemen via de e-mail: [email protected].

Aanmeldingen voor het huidige schooljaar gaan altijd via het afdelingshoofd. U kunt hiervoor per mail een afspraak maken.