Onze Open Dagen, voorlichtingsavonden en open lesmiddagen zijn op:

Open Dag:
vrijdag 7 februari 2020 van 16.00 tot 21.00 uur.

Open lesmiddag:
12 februari 2020 van 13.30 tot 15.40 uur

Voorlichtingsavonden (voor ouders):
12 februari 2020, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

Aanmelden Open Lesmiddagen

U kunt voor verdere informatie contact met ons opnemen via telefoonnummer 010-2854141 of via de e-mail: [email protected]

Aanmeldingen voor het huidige schooljaar gaan altijd via het afdelingshoofd. U kunt hiervoor per mail of telefonisch een afspraak maken.