Open lesmiddagen

Voor leerlingen uit groep 8 organiseren wij open lesmiddagen. Tijdens deze middag krijgen de leerlingen een programma aangeboden om kennis te maken met onze school. Zij kiezen voor een sport- of kunstvariant. Alle leerlingen beginnen met een les Jong Leiderschap, gevolgd door een theoretisch en een praktisch vak, denk hierbij aan de combinatie Nederlands en kunst of biologie en sport. Dit schooljaar kan uw kind kennismaken met onze school tijdens de open lesmiddag op:

  • Woensdag 17 november 2021, 13.30 – 16.15 uur
  • Woensdag 8 december 2021, 13.30 – 16.15 uur
  • Woensdag 19 januari 2022, 13.30 – 16.15 uur

LET OP: aanmelden voor de open lesmiddag gaat via dit formulier.

Informatieavonden
Voor ouders organiseren wij nog drie keer per jaar een informatieavond waarop u meer informatie krijgt over de school én waar gelegenheid is om vragen te stellen aan personeelsleden van de school. De informatieavonden zijn op:

  • Woensdag 17 november 2021, 19.30 – 21.00 uur
  • Woensdag 19 januari 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Woensdag 9 februari 2022, 19.30 – 21.00 uur

Open Dag

Op vrijdag 4 februari vindt de Open Dag van Melanchthon Schiebroek plaats tussen 16.00 – 21.00 uur. Meer informatie over het bijwonen van deze Open Dag wordt in de loop van het schooljaar op deze pagina gedeeld. Wilt u graag alvast een ‘kijkje’ in de school nemen? Dat kan digitaal door hier te klikken.

U kunt voor verdere informatie contact met ons opnemen via de e-mail: [email protected].

Aanmeldingen voor het huidige schooljaar gaan altijd via het afdelingshoofd. U kunt hiervoor per mail een afspraak maken.