Kunst-leerlingen maken in de eerste klas kennis met verschillende kunstdisciplines. In de lessen van (gast)docenten staat ontdekken centraal. Door korte opdrachten en projecten komt de leerling achter zijn interesses en onontdekte talenten.

In de tweede klas gaat de kunst-leerling de diepte in. In uitdagende projecten werken leerlingen samen aan projecten, bijvoorbeeld over het relevantie onderwerp fast-fashion.

In de kunst lessen doorloopt de leerling een creatief proces. De leerling krijgt een opdracht in de vorm van een creatief ‘probleem’ en moet door middel van onderzoek tot een creatieve oplossing komen. De opdrachten zijn op het gebied van podiumkunsten (toneel, dans en muziek), beeldende kunst (fotografie, tekenen, mixed-media), toegepaste kunt (mode en design) en literatuur (story-telling en poezië). Elke opdracht wordt afgesloten met een presentatie zoals een expositie of een optreden.

Bij de kunstlessen kun je het volgende verwachten:

·         podiumkunst (bv. toneel, dans, muziek)

·         beeldende kunst (bv. fotografie, tekenen, graffiti)

·         toegepaste kunst (bv. architectuur, design, mode)

·         literatuur (poëzie, roman, novelle)