Versneld examen doen op Melanchthon Schiebroek
Elk jaar is er een (toenemend) aantal leerlingen dat vakken volgt in een hoger leerjaar en vervolgens versneld examen doet. Ook kunnen leerlingen als ze meer aankunnen een extra keuzevak volgen. Meer informatie is te vinden bij Maatwerk.

Bijzondere examenvakken op Melanchthon Schiebroek
Op onze school kunnen leerlingen naast de reguliere examenvakken ook kiezen voor  filosofie, maatschappijwetenschappen, BSM (bewegen, sport en maatschappij), muziek en tekenen. Ook kan je het CAE-certificate (Cambridge Engels) halen.

Buitenlesactiviteiten
Naast de lessen in de gekozen profiel- en keuzevakken zijn er regelmatig vak- en buitenlesactiviteiten, projecten en excursies zoals bijvoorbeeld Open Podium, kersttoneel, sporttoernooien, debatwedstrijden, deelname aan Olympiades, theaterbezoek, schoolfeesten, kerstdiner, acties voor het goede doel.

Oriëntatie op de vervolgstudie
Vanaf de vierde klas van de havo of het vwo oriënteren leerlingen zich op een vervolgstudie in het Hoger Onderwijs.  De leerlingen uit de bovenbouw krijgen regelmatig nieuws over open dagen en meeloopdagen aan hbo en universiteit. De decaan geeft in de mentorles voorlichting over belangrijke studiezaken en is er gelegenheid voor een individueel decaangesprek.

Bezoek aan hogescholen en universiteiten
De decaan organiseert vanaf de vierde klas bezoeken aan de Hogeschool Rotterdam, Inholland Rotterdam, de Haagse Hogeschool, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden. Ook de Studiebeurs Rotterdam wordt bezocht.