Op Melanchthon Schiebroek kunnen leerlingen, die meer kunnen en meer willen, een persoonlijk programma volgen. In overleg met onze VVV-coördinator maken leerlingen afspraken over hun eigen programma. ‘VVV’ staat voor Verdiepen, Verbreden, Versnellen.
Zo’n maatwerk-traject is niet vrijblijvend. We hanteren bepaalde voorwaarden om hieraan te kunnen deelnemen.

Een persoonlijk programma kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

 • vakken volgen in een hoger leerjaar
  Leerlingen volgen hun lessen voor het betreffende vak in lesgroep van een hoger leerjaar of werken de leerstof zelfstandig door.
 • vakken volgen op een hoger niveau
  Havo-leerlingen kunnen een of meerdere vakken volgen op vwo-niveau. Op het havo-diploma wordt vermeld welk(e) vak(ken) op vwo-niveau zijn afgesloten.
 • versnellen binnen een leerjaar
  Leerlingen kunnen vakken versneld doorwerken en bijbehorende toetsen eerder maken dan hun klasgenoten. Voor de vrijgekomen ruimte (door tijdwinst) wordt een invulling bepaald die past bij de interesses en talenten van de leerling.
 • extra vak volgen in de bovenbouw
  Hiermee kan een leerling zich extra profileren in verband met de selectiecriteria bij vervolgstudies. Leerlingen met een extra vak volgen dit vak in een lesgroep of ze werken dit vak zelfstandig door met ondersteuning van de vakdocent.

Voor meer informatie neemt u contact op met de VVV-coördinator, mevrouw Sevink ([email protected]).

Uiteraard gaat maatwerk ook over onderwijs dat past bij de leerling die andere behoeftes heeft (Passend Onderwijs). Hierover leest u meer onder het kopje Begeleiding .