Een plek waar leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen, begint met een sterke basis. Op Melanchthon betekent dat o.a.: duidelijke afspraken, heldere toelatingscriteria, de ontwikkeling van de leerlingen goed volgen, een veilige schoolomgeving, een sterk mentoraat, werken aan sociale vaardigheden, aandacht voor hoe we  met elkaar omgaan, samenwerking met ouders en goed geschoolde docenten.

Bewust ongelijk behandelen
Wij behandelen onze leerlingen ‘bewust ongelijk’. Iedere leerling is anders en dat betekent dat iedere leerling zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Iedere leerling heeft zijn/haar eigen sterke punten en aandachtspunten. Wij kijken bij leerlingen vooral naar onderwijsbehoeften, niet zozeer naar ‘diagnose’. Dat betekent dat we gericht zijn op wat iemand nodig heeft om te kunnen leren en te presteren op het niveau dat bij hem/haar past.

Mentor als spil
De mentor volgt de ontwikkeling van de leerlingen uit zijn/haar mentorklas, bespreekt aandachtspunten met de leerling en neemt, als dat nodig is, contact op met de ouders. De mentor is de spil in het contact tussen leerling, ouders en andere docenten. Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, maakt de mentor duidelijke afspraken met de leerling en de ouders.

Basisplusondersteuning
Wij bieden daarnaast extra ondersteuning die niet standaard is, maar die wel eenvoudig in te zetten is binnen de school. Het kan gaan om individuele begeleiding door iemand uit het ondersteuningsteam, om specifieke ondersteuning in de klas op het gebied van leren en/of gedrag, extra bijles, of het volgen van een (groeps)training.

Medische diagnose
Wanneer er sprake is van een medische diagnose, ADHD, een autismespectrumstoornis, dyslexie en dyscalculie, dan is een officiële verklaring van een arts, psycholoog of psychiater nodig voor in het schooldossier. Samen met de leerling en ouders kijken we welke ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld: extra tijd bij toetsen, of het gebruik van specifieke materialen in de lessen.

Extra ondersteuning door externe deskundigen
Voor sommige leerlingen zijn aanpassingen binnen de school nodig. Het kan dan gaan om aanpassingen in groepsgrootte, inzet van specifieke materialen, aanpassingen in de ruimte en inzet van specifieke expertise binnen of buiten de school. De mogelijkheden staan per vestiging in het schoolprofiel.

Ondersteuningsteam
Elke school heeft een ondersteuningsteam dat bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de begeleider Passend Onderwijs. Waar nodig betrekken zij ook professionals van buiten de school bij een probleem, zoals de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de onderwijsconsulent van KoersVO en soms de wijkagent.

A13 N470 A16 Berkel en Rodenrijs Rodenrijs Prins Alexander Kralingsebos Overschie N472 Rotterdam Hillegersberg N471 A20 Erasmus Universiteit N209 DiergaardeBlijdorp Bergschenhoek Schiebroek Bleiswijk Rotterdam The Hague Airport Plaswijckpark Lansingerland BergschenhoekBergschenhoek Lansingerland BerkrodenBerkel en Rodenrijs Lansingerland Business SchoolBleiswijk Lansingerland de BlesewicBleiswijk Rotterdam Mavo SchiebroekRotterdam Rotterdam SchiebroekRotterdam Rotterdam WilgenplaslaanRotterdam rotterdam KralingenRotterdam

Deze school is een voorbeeld voor andere vmbo-scholen in Nederland!

Docenten hebben hier echt interesse in je. Niet omdat het moet, maar omdat zij het willen

Voor een aantal vakken doe ik eindexamen op een hoger niveau

Op het technasium werken we veel met projecten, waardoor je ontdekt wat je leuk vindt om te doen