Binnen Melanchthon vinden wij het belangrijk dat docenten in hun kracht staan bij het uitvoeren van hun taak. In je kracht blijven staan bereik je door permanente scholing op algemeen didactisch, pedagogisch èn vakinhoudelijk gebied. Bij Melanchthon hebben we daarvoor de Melanchthon Academie opgericht. De Academie is beschikbaar voor nieuwe docenten, zittende docenten en teams van vestigingen.

Doel van de Academie is de docenten te trainen op het gebied van pedagogisch – didactische vaardigheden. Wij zien de Melanchthon Academie als een ‘punt komma’: De punt geeft aan dat iedereen bij Melanchthon een goed opgeleide start-bekwame docent is, de komma vertelt dat elk mens, elke docent een leven lang leert. Dit is precies datgene waar de Melanchthon Academie voor staat.

Voor nieuwe docenten en studenten worden vier bijeenkomsten georganiseerd: klassenmanagement, activerende didactiek, samenwerkend leren en de bijzondere leerling. Deze bijeenkomsten staan ook open voor zittende docenten. Daarnaast is er een ruim aanbod aan andere trainingen waarop docenten van Melanchthon zich kunnen inschrijven.

Ook voor de individuele docent is de Academie Manager hét hulpmiddel zicht te houden op zijn/haar professionalisering. Aan het einde van elke training ontvangt de docent een certificaat waarop staat welke trainingen hij/zij gevolgd heeft.

Alle trainers van de Melanchthon Academie zijn docenten die zelf lesgeven op Melanchthon. Dat betekent dat zij ervaringsdeskundigen zijn en dagelijks actief met dezelfde doelgroep bezig zijn als de deelnemers aan de trainingen. Ook wordt er (met name voor de vakinhoudelijke programma’s) gebruik gemaakt van externe trainers van hogescholen of universiteiten.

De Melanchthon Academie maakt gebruik van het softwareprogramma ‘Academiemanager’. Deze software regelt het aanbod, de inschrijving, de trainingstijdstippen en -afspraken, geeft overzicht van gevolgde trainingen, e.d.

Met elkaar bouwen aan eigen kwaliteiten zodat we onze leerlingen – waar het allemaal om gaat – zo goed mogelijk kunnen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Academie Manager