Melanchthon is een christelijke school. Dat maken we zichtbaar in de dagelijkse omgang met elkaar. Daarin staan openheid en respect voor ieders overtuiging centraal. We gaan vredevol en rechtvaardig met elkaar om. We zien onze school als leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit. We bieden ons onderwijs aan vanuit Bijbels perspectief. Een van onze belangrijkste opdrachten is: onze leerlingen zich bewust laten worden wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen.

Identiteitsbeleid’belijd’ Melanchthon
CVO Identiteitsdocument