KNST en SPRT

In de brugklassen en in klas 2 kunnen leerlingen kiezen voor een verdiepingsprogramma met extra kunst of sport.

Masters

De leerlingen krijgen in de brugklassen en in klas 2 en 3 naast het reguliere programma ook Melanchthon Masters, korte ondersteunende of verrijkende leerroutes van 6 lessen. Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen zijn bijvoorbeeld koken, EHBO en programmeren, maar ook KNST en SPRT wsorden extra aangeboden.

Studiereizen

  • Atheneum-2 gaat naar Ieper – Lille. Doel: oefenen met het spreken van Frans en de plaatsen zien waar de Eerste Wereldoorlog uitgevochten is.
  • Gymnasium-2 bezoekt de oude stad Trier. Doel: kennismaken met de Klassieke oudheid.
  • Havo-2 gaat op een 3-daags kennismakingskamp in Domburg. Doel kennismaken met leerlingen, docenten en mentoren.
  • Alle vwo 3-leerlingen  gaan op studiereis naar Londen. Doel: onder andere: museum- en theaterbezoek, straatinterviews en andere opdrachten.
  • Havo-3 gaat op studiereis naar Brugge en Gent; de reis is gericht op Jong Leiderschap.

Profielkeuze

In klas 3 gaan de leerlingen, na een uitgebreid voorlichtingsprogramma in de profielkeuzeweek, hun profiel kiezen voor de bovenbouw. Zij worden hierbij begeleid door onze decanen. Voor ouders wordt er zowel voor havo als vwo een aparte voorlichtingsavond georganiseerd.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen uit vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (C & M)
  • Economie & Maatschappij (E & M)
  • Natuur & Gezondheid (N & G)
  • Natuur & Techniek (N & T)

Naast de reguliere profielen bieden wij maatwerk aan. Meer informatie vindt u op de pagina Maatwerk.