We vinden het enorm leuk dat je geïnteresseerd bent in onze school en wilt weten hoe je je bij ons kunt inschrijven!

Overstaproute PO-VO
Rotterdam maakt gebruik van de Rotterdamse Overstaproute. Hierin is precies beschreven hoe de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Elke school in Rotterdam moet zich hieraan houden, daardoor heeft iedereen een eerlijke kans om geplaatst te worden op de school van jouw voorkeur.

Wat neem je mee?
Als je komt aanmelden, kom je langs met (één van) je ouders of verzorgers en neem je mee:
* het schooladviesformulier (met de unieke code).

Samen vullen we het aanmeldformulier in op school, je bent dan aangemeld. Als wij jouw dossier hebben beoordeeld, krijg je bericht dat je definitief bent ingeschreven. Als alle gegevens, inclusief je doorstroomtoetsscore, definitief zijn, word je in een klas geplaatst.

Wanneer kun je worden geplaatst?
Als je basisschooladvies past bij onze school (bl, kl, gl/tl of tl/havo), dan past je advies bij onze school. Het maakt niet uit of je leerwegondersteuning (lwoo) nodig hebt of niet. Daarnaast kijken we naar je ondersteuningsbehoefte; als deze past binnen ons Schoolprofiel ben je plaatsbaar. Tenslotte is het nog belangrijk om te weten hoeveel plaatsen we hebben. We geven dat elk jaar door aan het samenwerkingsverband Koers VO via Onderwijs Transparant. We kunnen jaarlijks ongeveer 100 nieuwe leerlingen plaatsen.

Overaanmelding
Als zich meer leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, wordt er geloot. Dat gebeurt door een notaris, omdat we dit zo eerlijk mogelijk willen laten verlopen. Loting vindt alleen plaats als er overaanmelding is en dat kan dus verschillen per niveau.
Als je op het moment van aanmelding al een broer of zus op onze vestiging hebt zitten, dan krijg je voorrang bij een eventuele loting. Dat geldt ook als het een stiefbroer of -zus is, pleegbroer of -zus, of een halfbroer of -zus.
Je krijgt dan na de aanmelding een brief met een lotingsnummer, direct na de loting is de uitslag terug te vinden op onze website en je krijgt uiteraard een brief met de uitslag van de loting. Als je bent uitgeloot, wordt je direct aangemeld bij je school van tweede voorkeur.

Tijdpad
Open Dagen: woensdag 15 november 2023 en vrijdag 09 februari 2024
Start aanmeldperiode: 18 maart 2024
Einde aanmeldperiode: 01 april 2024 (let wel: dit is Tweede Paasdag, de school is dan gesloten!)
Goede Vrijdag en Pasen: 29 maart 2024 – 01 april 2024 de school is dan gesloten
Aanmelden: tussen 18 maart en 28 maart 2024 van 08.30 – 16.30 uur.
U kunt dagelijks vanaf 12:30 uur binnenlopen zonder afspraak.
Wilt u liever in de ochtend komen, dan graag bellen voor een afspraak
(010) 452 6138.
Extra Inschrijfmomenten:
– maandag 18 maart 2024: 19.00 – 21.00 uur afspraak niet nodig
– woensdag 20 maart 2024: 19.00 – 21.00 uur afspraak niet nodig
– maandag 25 maart 2024: 19.00 – 21.00 uur afspraak niet nodig
– woensdag 27 maart 2024: 19.00 – 21.00 uur afspraak niet nodig
Eventuele loting: woensdag 10 april 2024
Definitieve plaatsing: uiterlijk vrijdag 12 april 2024
mits geen extra ondersteuningsbehoefte

Overstaproute PO-VO
Wij zijn vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Overstaproute PO-VO. Als u vragen heeft over de Overstaproute, kunt u contact opnemen met KoersVO, of voor de regio Rotterdam-Noord met de heer J. Meester (afdelingshoofd onderbouw en lid van de Klankbordgroep Overstaproute PO-VO).
* KoersVO: (010) 484 2576
* J. Meester: (010) 452 6138 | [email protected]

Inschrijven voor zij-instroom: leerjaar 2, 3 of 4
Als je op een andere school zit en graag vanaf leerjaar 2, 3 of 4 op Melanchthon Kralingen wilt komen, dan begrijpen we dat heel goed. Of we je kunnen plaatsen hangt af van het aantal plaatsen we hebben in het leerjaar, dat weten we vaak pas tegen het einde van het schooljaar.

Je kunt je natuurlijk wel al eerder aanmelden, het betreffende afdelingshoofd neemt contact met je op om een dossier aan te leveren en eventueel een intakegesprek in te plannen.
Wat hebben we van je nodig:
* een volledig dossier, met o.a. een VO-VO-formulier
* een recent rapportoverzicht

Afspraak maken voor aanmelden

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’