We vinden het enorm leuk dat je geïnteresseerd bent in onze school en wilt weten hoe je je bij ons kunt inschrijven!

Overstaproute PO-VO
Rotterdam maakt gebruik van de Rotterdamse Overstaproute. Hierin is precies beschreven hoe de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Elke school in Rotterdam moet zich hieraan houden, daardoor heeft iedereen een eerlijke kans om geplaatst te worden op de school van jouw voorkeur.

Wat neem je mee?
Als je komt inschrijven, kom je langs met (één van) je ouders of verzorgers. Samen vullen we het inschrijfformulier in op school, je bent dan voorlopig aangemeld. In deze tijd met coronamaatregelen zullen we dit gesprek online voeren zolang we te maken hebben met een lockdown. Als wij jouw dossier hebben beoordeeld, krijg je bericht dat je definitief bent geplaatst. Om jouw dossier te kunnen ophalen, hebben we nodig:
* het schooladviesformulier (met de unieke code)

Wanneer kun je worden geplaatst?
Als je basisschooladvies past bij onze school (BL, KL, GL en/of TL of TL/Havo), dan past je advies bij onze school. Daarnaast kijken we naar je ondersteuningsbehoefte; als deze past binnen ons Schoolprofiel ben je plaatsbaar. Tenslotte is het nog belangrijk om te weten hoeveel plaatsen we hebben. We geven dat elk jaar door aan het samenwerkingsverband Koers VO via Onderwijs Transparant. We kunnen elk jaar ca. 100 nieuwe leerlingen plaatsen.

Overaanmelding
Als zich meer leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, wordt er geloot. Dat gebeurt door een notaris, omdat we dit zo eerlijk mogelijk willen laten verlopen. Loting vindt alleen plaats als er overaanmelding is en dat kan dus verschillen per niveau.
Als je op het moment van aanmelding al een broer of zus op onze vestiging hebt zitten, dan krijg je voorrang bij een eventuele loting. Dat geldt ook als het een stiefbroer of -zus is, of een halfbroer of -zus.
Je krijgt dan na de aanmelding een brief met een lotingsnummer, direct na de loting is de uitslag terug te vinden op onze website en je krijgt uiteraard een brief met de uitslag van de loting. Als je bent uitgeloot, wordt je direct aangemeld bij je school van tweede voorkeur.

Tijdpad
Open Dag: 29 januari 2021 – online
Start aanmeldprocedure: 15 februari 2021 – ronde 1
Einde inschrijfperiode (verlengd): 19 maart 2021 – ronde 1
Extra Inschrijfmomenten:
– maandag 15 februari 2021: 19.00 – 21.00 uur afspraak niet nodig
– woensdag 17 februari 2021: 19.00 – 21.00 uur afspraak niet nodig
– woensdag 03 maart 2021: 19.00 – 21.00 uur afspraak niet nodig
– zaterdag 06 maart 2021: 10.00 – 12.30 uur afspraak niet nodig
Eventuele loting: woensdag 24 maart 2021 (verplaatst)
Definitieve plaatsing: maandag 29 maart 2021
mits geen extra ondersteuningsbehoefte

Inschrijven voor zij-instroom: leerjaar 2, 3 of 4
Als je op een andere school zit en graag vanaf leerjaar 2, 3 of 4 op Melanchthon Kralingen wilt komen, dan begrijpen we dat heel goed. Of we je kunnen plaatsen hangt af van het aantal plaatsen we hebben in het leerjaar, dat weten we vaak pas tegen het einde van het schooljaar.

Je kunt je natuurlijk wel al eerder aanmelden, het betreffende afdelingshoofd neemt contact met je op om een dossier aan te leveren en eventueel een intakegesprek in te plannen.
Wat hebben we van je nodig:
* een volledig dossier, met o.a. een VO-VO-formulier
* een recent rapportoverzicht

Afspraak maken voor aanmelden

    Voor zij-instroom van een andere middelbare school is alleen nog een beperkt aantal plaatsen in leerjaar 3 op tl-niveau (mavo). Op bl- en kl-niveau zitten we helaas vol.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’