Kan je meer, dan doe je meer
Vaak kan je veel meer dan je vooraf dacht. Daarom hebben wij plusprogramma’s voor leerlingen op bbl, kbl en mavo!

Plusprogramma mavo
Doe je mavo en laat je al op je eerste rapport (december) zien dat je veel meer aankunt, dan krijg je havo-boeken en toetsen waarin ook havo-vragen staan. Als je ook daarop goed scoort, kan je overstapen naar de havo zonder een jaar verlies op te lopen. Meestal doen we dat vanaf leerjaar 2, maar het kan ook al na leerjaar 1! In leerjaar 4 doen alle mavo-leerlingen examen in 7 vakken, in plaats van de verplichte 6 vakken. Een eventuele doorstroom naar de havo is daardoor makkelijker, omdat je daar ook examen doet in 7 vakken. Daarnaast kun je ook een havo-programma volgen, waar we je helpen je studiehouding goed te laten aansluiten op de havo.

Plusprogramma bbl en kbl
Ben je in één of twee vakken heel goed, dan kun je in dat vak (of die vakken) op een hoger niveau examen doen. Doe je bijvoorbeeld kbl-examen, maar ben je heel goed in wiskunde, dan kan je dus wiskunde-examen doen op tl-niveau. Je krijgt dan een kbl-diploma, met de aantekening: wiskunde op tl-niveau. En zo geldt dat ook voor je bbl-examen.

Technologieroute
Voor de kbl-leerlingen van dienstverlening & producten en de mavo-leerlingen van science & technologie is er de technologieroute. Je kunt dan sommige vakken op het mbo volgen, waardoor

je makkelijker de overstap kunt maken.

Ondernemersroute

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’