Een auto heeft brandstof nodig om te kunnen rijden – in oudere auto’s is dat vaak benzine, tegenwoordig ook steeds meer op elektriciteit. Zonder benzine is het nog wel een auto, maar komt ‘ie niet vooruit. Wij mensen hebben ook brandstof nodig. Onze voeding houdt ons in leven, maar met positiviteit en horen dat je iets goed doet in een mooi compliment, laat ons ook echt vooruit komen; we groeien van een welgemeend compliment en stijgen boven onszelf uit. Of liever: we gebruiken de kwaliteiten die we al hadden optimaler.

Wij hanteren op onze school een autoritatieve opvoedstijl: we luisteren naar elkaar mening, houden rekening met elkaar, maar uiteindelijk beslist de docent. Waar nodig bespreken we onze beslissingen en leggen deze uit, en daarna gaan we samen verder. De methode van School Wide Positive Behavior Support, kortom: PBS sluit hier heel goed op aan: we benaderen elkaar op een positieve manier, waarbij we vooral benoemen wat goed gaat en wat we van elkaar verwachten. Dat geldt van leraar naar leerling en van leerling naar leraar, maar ook leraren onderling, leerlingen onderling en uiteraard ook vanuit de ouders.

PBS is op meerdere manieren zichtbaar gemaakt in de school. Zo hangen overal onze drie pijlers duidelijk in de school: RESPECT, VEILIG en BETROKKEN. Deze drie pijlers vormen de basis van wat we doen. Met deze 3 pijlers in ons achterhoofd hebben we voor elke ruimte gedragsverwachtingen opgesteld: hoe ziet respect eruit in de aula of wat betekent veiligheid in een praktijklokaal, of hoe tonen we betrokkenheid bij de receptie? Tijdens de leefstijl- en/of mentorlessen nemen we onze leerlingen hierin mee, de ouders worden geïnformeerd tijdens de ouderavonden en middels onze PBS-flyer.
Onze Kr8cht van Kralingen, de acht belangrijke omgangsregels binnen de school, hangt in elk lokaal, maar ook in de gangen; het zal je opvallen dat hierin alleen wordt genoemd welk gedrag we graag willen zien, zonder ‘niet’ te gebruiken.

Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten om elkaar scherp te houden en scherper te krijgen. Drie keer per jaar organiseren we in elk leerjaar een regelcompetitie: we stimuleren elkaar om op tijd te zijn in de les en onze spullen bij ons te hebben. De klassen die dit als beste doen krijgen daarvoor een beloning. We vragen ook enkele leerlingen om ongemerkt en onaangekondigd de docenten te scoren op het geven van complimenten. Dit levert elke maand een ‘collega van de maand op’.

In 2023 zijn we begonnen met de M-Knaken: een eigen munteenheid op Melanchthon Kralingen, waarmee een klas als geheel, of een leerling als individu munten kan scoren met positief gedrag. Met deze munten kan een leuke beloning worden ‘gekocht’.

Maar het allerbelangrijkste is dat je het terugziet in hoe we op onze school met elkaar omgaan: iedereen kan wel eens boos zijn of teleurgesteld, uiteindelijk blijven we respectvol, veilig en betrokken naar elkaar!

Doet u, en doe jij met ons mee?

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’