Hoge rapportcijfers voor de school
Elk jaar toont ons tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers aan dat wij een fijne school zijn om te leren, te werken en mee samen te werken. Voor leerlingen tevredenheid scoren we een 7,7. Voor oudertevredenheid een 8,8. En voor veiligheid zelfs een 9,7. Daar zijn wij trots op!

Onze school werd als één van de eerste scholen in Rotterdam door de gemeente gecertificeerd als veilige school. Nog steeds dragen wij het certificaat ‘Veilige School’. Dit betekent helaas niet dat er nooit iets naars gebeurt op onze school, het betekent wel dat wij duidelijke regels hebben, die iedereen kent en goed naleeft. Ook deskundigen die onze school beoordelen, zien: het is prettig om hier op school te zitten, wij luisteren naar de leerlingen, wij kennen je en je mag hier jezelf zijn!

school-binnenkant

Positieve sfeer
Wij werken op school met Positive Behavior Support (PBS). Alles wat we op school doen en laten, gebeurt vanuit een positieve invalshoek. Alles wat goed gaat, koesteren we. Alles wat beter moet, willen we verbeteren. Daarmee creëren we een positieve, sociale omgeving, die het leren en prettig gedrag bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Schoolregels
Om een goede en veilige school te zijn, zijn regels en afspraken heel belangrijk. Melanchthon Kralingen is een strenge school, waar regels gelden én waar we ons aan houden. Natuurlijk: fouten maken mag, moet zelfs, als je er maar van leert en het de volgende keer beter doet. Wij hebben een Schoolreglement. Een korte samenvatting daarvan hangt in elk lokaal: de ‘Kr8cht van Kralingen’.

Maar goed en respectvol met elkaar omgaan, vraagt ook om ons eigen gezond verstand en goede opvoeding. Daarom vinden wij de samenwerking met ouders/verzorgers erg belangrijk.

‘Nee’ tegen pesten
Wij willen een pestvrije school zijn. Wij willen er samen voor zorgen dat alle leerlingen en docenten zich veilig en prettig voelen op school. Dat betekent dat we pesten proberen te voorkomen én dat we pesten stevig aanpakken. Daarom zijn er op school duidelijke afspraken. Deze afspraken hangen in de school en iedere mentor besteedt er aandacht aan in de klas. In de eerste weken van het schooljaar is er in alle jaren bijzondere aandacht voor positieve groepsvorming. We houden de gevoelens van veiligheid en welzijn bij leerlingen in de gaten door mentorgesprekken en vragenlijsten.

Als het nodig is, bieden we leerlingen weerbaarheidstrainingen aan. We organiseren ook themaweken over veiligheid en pesten. We hebben ons anti-pestbeleid opgeschreven en om het overzichtelijk te maken ook in een helder stappenplan gezet. Als er toch wordt gepest, gaan we altijd in gesprek met de gepeste, de pester, de klasgenoten, de medewerkers en de ouders. De directie van Melanchthon Kralingen wordt altijd op de hoogte gesteld en incidenten worden geregistreerd. Mensen kunnen bovendien altijd terecht bij onze anti-pestcoördinator.

Mediawijsheid
Social media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. En dat is meestal maar goed ook: hoe makkelijk communiceren we tegenwoordig met elkaar en weten we wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Maar dat gemak bestaat ook voor mensen met minder positieve bedoelingen! Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ook op social media veilig voelen. Daarom doen we op school veel aan mediawijsheid, zoals projectdagen over dit onderwerp en we praten veel over wat er gebeurt op internet en social media. Onze schoolregels gelden natuurlijk ook voor internet en social media.

Toezicht en schoolwacht
In de pauzes houden onze docenten toezicht. Ook leerlingen zelf houden toezicht: om de beurt zijn zij in viertallen een week schoolwacht. Als zij dingen zien gebeuren die niet overeenkomen met onze schoolregels, spreken zij leerlingen hierop aan en bemiddelen waar nodig. Aan het begin van het schooljaar krijgen de schoolwachten een training. De schoolwachten zijn herkenbaar aan de blauwe bodywarmers.  

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’