Welke opleidingen heeft jullie school?

Op BL- en KL-niveau biedt onze school 3 opleidingen:
* Zorg & Welzijn
* Economie & Ondernemen
* Dienstverlening & Producten

Onze mavo+ heeft 2 richtingen:
* Science & Technologie
* Economie & Maatschappij

Als je de KL-opleiding Dienstverlening & Producten of de mavo+-opleiding Science & Technologie volgt, dan volg je ook de Technologieroute.

Wat betekent de + bij mavo+?

Onze mavo-opleiding behoort tot de beste van Nederland. Normaal gesproken doe je voor de mavo examen in 6 vakken. Op onze school krijg je een extra vak, 7 vakken dus, waar je ook examen in doet.
Leerlingen die na onze mavo willen doorstromen naar de havo hoeven daardoor niet alsnog een extra examenvak bij te spijkeren in de zomervakantie, omdat je dat al hebt gehad. Bovendien krijgen leerlingen die naar de havo willen een Remind-training. Daarin worden vooral studievaardigheden getraind

In de onderbouw kunnen leerlingen in de kbl/tl of mavo-klas een plusprogramma volgen als de resultaten daartoe aanleiding geven en de docenten havo-potentie zien. In dat plusprogramma krijgen de leerlingen naast havo-boeken ook havo-toetsvragen, waarover een schaduwrapport wordt bijgehouden. Als daaruit blijkt dat een leerling meer kan dan alleen mavo, kan een leerling worden bevorderd van 1 mavo naar 2 havo, of van 2 mavo naar 3 havo.

Wordt er wel eens gepest op jullie school?

Het liefst zouden we willen zeggen dat op onze school pesten niet voorkomt… maar helaas, ook op onze school zitten soms leerlingen die niet alleen aardige dingen zeggen tegen andere leerlingen.

Maar, doordat we een kleine school zijn zien we het wel heel snel als er iets speelt in de school. En dan zijn we ook een strenge school, want wij willen dat iedereen zich veilig en prettig voelt in de school.

Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het onderwerp pesten en je grenzen aangeven. In een speciaal project over mediawijsheid wordt ook aandacht besteed aan online pesten.

Als dan toch nog wordt gepest, dan zal de school ook optreden en de ouders informeren van alle betrokken.

Heeft de school beleid voor dyslexie en dyscalculie?

Jazeker! Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben recht op extra ondersteuning, die in hun verklaring is aangegeven.
Wij hebben een dyslexiecoach in dienst. Van haar krijg je aan het begin van het schooljaar een “D-pas”, waarop staat precies omschreven van welke extra faciliteiten jij gebruik kunt maken. Dat kan zijn dat je langer de tijd krijgt voor een toets, of dat je gebruik mag maken van voorleessoftware (Claroread), of nog veel meer.

In elk geval moet dyslexie of dyscalculie zo min mogelijk van invloed zijn op je resultaten!

Jullie zijn een Excellente School, toch? Wat houdt dat in?

Ja, dat klopt.
Om het predicaat ‘Excellent’ te krijgen moet je eerst de waardering ‘Goed’ krijgen van de Inspectie van Onderwijs. Om dat te krijgen moet een school aantonen dat de resultaten van de onderbouw en de bovenbouw boven het landelijk gemiddelde zitten. Dat gaat om hoeveel leerlingen blijven zitten, hoeveel leerlingen gaan er naar een lager en/of hoger niveau dan hun basisschooladvies, hoe zijn de gemiddelde examencijfers en wat is het verschil tussen de schoolexamens en de centrale examens.

Om vervolgens ook nog excellent te worden, moet een school aantonen dat het op één specifiek deel nóg meer doet dan dat. Op Melanchthon Kralingen is dat ‘Ken je leerling’. Doordat wij de leerlingen goed in beeld hebben en willen leren kennen, kunnen we ons onderwijs nog beter op maat aanbieden. Daardoor halen bij ons veel leerlingen een diploma op een hoger niveau dat hun basisschooladvies aangaf.

Een school die excellent is, krijgt dat predicaat voor 3 jaar. Voor ons is dat 2020, 2021 en 2022. In 2023 is het predicaat verlengd met nog eens drie jaar: tot en met 2026 zijn wij officieel een excellente school. Daarna is – helaas – niemand dat meer, omdat de Overheid het predicaat heeft afgeschaft. Als excellente school behoren we tot de ca. 1% beste scholen van Nederland.

Heb ik een laptop nodig om op jullie school te komen?

Alle leerlingen op Melanchthon Kralingen krijgen een laptop van school. In de kluisjes is een oplaadpunt gemaakt, waar je je laptop of je mobiele telefoon kunt opladen.

Je ouders betalen eenmalig € 20,- (via internetbankieren) om deze laptop op jouw naam te krijgen. De servicekosten (verzekering, helpdesk) zijn jaarlijks € 20,- dat via de ouderbijdrage wordt geïnd, maar het eerste jaar hoef je dat niet te betalen; dat zit al in de aanschafkosten.

Op je laptop staan alle programma’s die je voor school nodig hebt geïnstalleerd. De laptop blijft op school, in je kluisje. Dan heb je elke dag een goed opgeladen laptop tot je beschikking.

Krijgt elke leerling een eigen kluisje?

Ja. Aan het begin van het schooljaar krijg je een kluispasje. Deze houd je tegen het ‘oogje’ van de juiste kleur en dan gaat automatisch jouw kluisdeurtje open.
Als je een kluisje krijgt die voor jou te hoog is, of juist te laag, dan gaan we samen kijken of we kunnen ruilen. Maar je zult begrijpen dat het moeilijk is om iedereen een kluisje te geven die precies op ooghoogte zit.

In je kluisje hebben we een oplader ingebouwd, zodat je daar altijd je laptop, of je mobiele telefoon, kunt opladen.

Hoe kan ik me bij jullie school inschrijven?

Wij vinden het sowieso leuk dat je deze vraag hebt aangeklikt, want jij bent blijkbaar geïnteresseerd in onze school – en dat vinden wij superleuk om te horen!

Om op onze school te kunnen komen, moet je een basisschooladvies hebben dat zit tussen bbl en mavo/havo (tl/havo). Als je leerwegondersteuning (lwoo) nodig hebt, is dat voor ons geen probleem. Daarnaast moeten we kunnen voldoen aan je ondersteunings-behoefte: dus wat heb je nodig om goede cijfers te kunnen halen?

Op de pagina ‘Aannamebeleid‘ vind je hoe en wanneer je je precies kunt inschrijven. Tot ziens!

Wat doen jullie aan leerwegondersteuning (lwoo)?

Als je extra ondersteuning nodig hebt op begrijpend lezen en/of rekenen, is dat voor ons geen probleem.

Lwoo is geen apart niveau, daarom plaatsen wij elke leerling gewoon op het niveau dat het beste bij je past. Binnen die klas wordt de extra ondersteuning op maat verzorgd.

  • Alle klassen zijn iets kleiner dan normaal. Een bbl-klas is maximaal 15 leerlingen, een tl-klas (mavo) maximaal 25.
  • In het lesrooster staat een extra lesuur taal en een extra lesuur rekenen.
  • Elke dag van de week is er een mogelijkheid om bijlessen te volgen.
  • Wij bieden ART-trainingen aan aan leerlingen die wat extra zelfvertrouwen kunnen hebben, of wat extra zelfbeheersing nodig hebben.
  • Wij hebben een schoolmaatschappelijk werkster en een schoolpsychologe in dienst.
  • Waar nodig kunnen we ook 1-op-1-begeleiding bieden.
Wat moet ik doen als ik de vrijwillige ouderbijdrage niet kan of wil betalen?

De vrijwillige ouderbijdrage is echt vrijwillig: u hoeft dit niet te betalen en het heeft ook geen consequenties voor u en/of uw kind, hij of zij mag gewoon mee met alle schooluitjes en gebruik maken van alle faciliteiten die we aanbieden.

Waarom vraagt u dat toch een vrijwillige ouderbijdrage, zult u zich wellicht afvragen. Dat is een logische vraag! Wij geloven dat onderwijs veel meer is dan wat je in een klaslokaal, met onze schoolboeken kunt leren: er is een wereld om ons heen waar veel te ervaren en te leren is. Om deze extra’s ook te kunnen bieden, vragen we een vrijwillige bijdrage. Als veel ouders/verzorgers besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, wat daarvan ook de reden is, dan kán het wel zijn dat we een deel van deze extra activiteiten zullen moeten schrappen. Voor iedereen, dus niet alleen voor de leerlingen die niet hebben betaald.

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage wel altijd in termijnen betalen, dat kunt u aangeven in WIS Collect, waarvan u een mail ontvangt omstreeks november/december.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’