Tegemoetkoming studiekosten
U kunt als ouder – of als leerling van 18 jaar en ouder – een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt. Alles over deze tegemoetkoming vindt u op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U kunt ook het aanvraagformulier invullen en printen of bellen met de DUO Infolijn, telefoon (050) 599 77 55.

Stichting Leergeld
Ouders die onvoldoende middelen hebben om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekostigen of voorfinancieren, kunnen contact opnemen met de Stichting Leergeld Rotterdam. Meer informatie over de werkwijze van deze stichting vindt u op www.leergeldrotterdam.nl
Het adres van de stichting is:
Stichting Leergeld Rotterdam
Postbus 3125
3003 AC Rotterdam
(010) 240 01 89


Verzekeringen

Waar zoveel mensen ingespannen bezig zijn, kan er wel eens iets mis gaan. Gelukkig komt het zelden voor dat er een ongeluk gebeurt. Voor de gevolgen heeft de school een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering verzekert alle betrokkenen bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht tijdens de schoolactiviteiten en gedurende één uur ervoor en erna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van die schoolactiviteiten vergt.Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar: hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten.