Melanchthon Kralingen is een school voor mavo+ en vmbo… en niet zo maar een school: wij behoren tot de beste van Rotterdam (vergelijk op Scholen op de Kaart). Hieronder zie je welke opleidingen je bij ons kunt volgen:

Onderbouw
De onderbouw bestaat uit leerjaar 1 en 2. In sommige klassen in de onderbouw wordt lesgegeven op één niveau (bijv. mavo-niveau), en soms wordt in een klas op twee niveaus becijferd, een ‘dakpanklas’ heet dat (bijvoorbeeld bbl/kbl-niveau).

De klassen worden samengesteld aan de hand van het advies van de basisschool en eventueel andere relevante (test)gegevens. In elke klas zitten tussen de ca. 15 leerling en 25 leerlingen, afhankelijk van het niveau. In de onderbouw hebben alle klassen een eigen lokaal: niet de klas wisselt per lesuur, maar de docent. Daardoor ontstaat veel meer rust en duidelijkheid, wat ten goede komt van de leerprestaties.

Leerlingen die in de mavo-klas zitten, kunnen vanaf rapport 1 (december) deelnemen aan het ‘plusprogramma’, indien zij voldoen aan de criteria (zie overgangsnormen). Dat betekent dat hun cijfers zo goed zijn, dat wij mogelijkheden zien om op te stromen naar een havo. In het ‘plusprogramma’ krijgen de leerlingen havo-boeken en toetsen waarin ook havo-vragen staan. Indien een leerling ook daarop goed scoort, is de overstap naar de havo mogelijk, zonder een jaar verlies op te lopen; meestal doen we dat vanaf leerjaar 2, maar het kan ook al na leerjaar 1!

In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen o.a. het vak PSO – praktische sector oriëntatie. Naast een projectweek (‘De Keuze is Reuze’) en vele bliksemstages in verschillende bedrijven, krijgen de leerlingen daardoor een compleet beeld van de verschillende sectoren (Economie, Zorg & Welzijn, Techniek, Groen). Uiteindelijk maken de leerlingen, samen met de ouders, een keuze voor de sector waarin ze verder willen in de bovenbouw.

Bovenbouw
Mavo+ (theoretische leerweg)

In leerjaar 3 en 4 zit je in de bovenbouw. Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen voor mavo (dat is hetzelfde als de theoretische leerweg) kunnen in de bovenbouw kiezen uit twee pakketten:
1) Economie & Maatschappij
2) Science & Technologie
In leerjaar 4 doen alle leerlingen examen in 7 vakken, in plaats van de verplichte 6 vakken (dat is het plusprogramma). Al deze vakken worden theoretisch gegeven en getoetst. Een eventuele doorstroom naar de havo is daardoor makkelijker, omdat ook daar 7 vakken worden geëxamineerd. Desgewenst kan zelfs ná het Centraal Examen nog besloten worden om het zevende vak te laten vallen, zodat een leerling met zes vakken het mavo-diploma behaalt. Leerlingen met een mavo-diploma stromen in het mbo in op niveau 4, of kunnen doorstromen naar een havo, bijvoorbeeld onze havo-afdeling van Melanchthon Schiebroek.

BBL / KBL: Economie & Ondernemen
melanchthon_kralingen_echt_mooij_fotografie-drukwerk-231Op bbl- en kbl-niveau heb je in de bovenbouw keuze uit 3 richtingen, waaronder Economie & Ondernemen. Het examen bestaat uit vijf avo-vakken (theoretisch), maar ook uit een praktijkexamen voor het beroepsgerichte vak, in dit geval dus Economie & Ondernemen. Naast vier profieldelen, bestaat dat ook uit vier keuzedelen. Omdat het bedrijfsleven springt om echte vakmensen, zijn de keuzedelen van leerjaar 4 een verdieping op de keuzedelen van leerjaar 3.
Leerlingen die deze richting kiezen, kunnen prima doorstromen binnen het mbo, meestal op niveau 4 (kbl), of op niveau 2 of 3 (bbl). Uiteindelijk vinden zij hun baan als ondernemer (eigen winkel), of in de banken- en verzekeringswereld.

BBL / KBL: Zorg & Welzijn
Je kunt ook kiezen voor de richting Zorg & Welzijn. Net als bij Economie & Ondernemen bestaat het examen uit vijf avo-vakken (bijv. Nederlands en Engels) en ook een praktijkexamen voor Zorg & Welzijn, het beroepsgerichte vak. Het beroepsgerichte vak bestaat ook uit vier profieldelen en vier keuzedelen, maar – anders dan bij Economie & Ondernemen – kunnen de leerlingen deze keuzedelen breed kiezen: zowel uit het aanbod van Zorg & Welzijn, als uit et aanbod van Dienstverlening & Producten. Daardoor zijn de leerlingen breder opgeleid, waardoor meerdere studierichtingen op het mbo aansluiten bij hun diploma. De Zorg & Welzijn-richting is een wiskunde-arme opleiding.
Met een diploma Zorg & Welzijn heb je toegang tot het mbo niveau 4 (kbl) of niveau 2 of 3 (bbl). Leerlingen die deze richting hebben gevolgd kunnen gaan werken als onder andere sociaal-pedagogisch medewerker, op een kinderdagverblijf, in een bejaardenhuis of als dokters- of tandartassistent(e).

BBL / KBL: Dienstverlening & Producten
Een melanchthon_kralingen_echt_mooij_fotografie-drukwerk-187nieuwe opleiding, sinds schooljaar 2016-2017, is de opleiding Dienstverlening & Producten. In de huidige maatschappij is steeds meer vraag naar mensen die een achtergrond hebben in de technologische sector: werken met een 3D-printer, apps ontwikkelen, websites bouwen… het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De opleiding Dienstverlening & Producten sluit daar prima op aan. Net als bij Zorg & Welzijn bestaat het examen uit vijf theoretische avo-vakken (bij deze opleiding is dat inclusief wiskunde) en een praktijkexamen voor beroepsgericht; Dienstverlening & Producten dus. Naast de vier profieldelen, zijn de vier keuzedelen ook weer breed te kiezen, uit de keuzedelen voor Dienstverlening & Producten en uit de keuzedelen voor Zorg & Welzijn. Daardoor sluit deze opleiding prima aan op meerdere mbo-opleidingen, zowel op niveau 4-niveau (kbl) als op niveau 2- of 3-niveau (bbl).

Stapelen
Vanaf schooljaar 2017-2018 kunnen leerlingen die een bbl-diploma hebben behaald onder bepaalde voorwaarden (zie overgangsnormen) een jaar extra aan hun vmbo-opleiding plakken om ook een kbl-diploma te behalen.

Vak afronden op een hoger niveau
Leerlingen die in één of twee vakken heel goed zijn, kunnen ervoor kiezen om in dat vak (of die vakken) op een hoger niveau examen te doen. Dit staat dan ook zo vermeld op het diploma. Een leerling die bijvoorbeeld kbl-examen doet, maar heel goed is in wiskunde, kan dus wiskunde-examen doen op theoretische leerweg-niveau. Hij of zij krijgt dan een kbl-diploma, met een aantekening bij wiskunde, dat dat vak op tl-niveau is afgerond. De voorwaarden daarvoor staan bij de overgangsnormen.