Vrijwillige bijdrage
Wij bieden de leerlingen activiteiten en diensten aan die we niet volledig kunnen betalen uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. Bijvoorbeeld culturele en sportieve activiteiten, vieringen, ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en communicatiemiddelen. Ook organiseren we activiteiten met de klas, zoals een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.

Wij vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders/verzorgers van alle leerlingen. De klasgebonden kosten alleen bij de ouders/verzorgers van de klas van uw kind.

De vrijwillige bijdrage voor schooljaar 19-20 bedraagt € 165 voor de brugklas. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de wijze van heffing en de hoogte van het bedrag.

Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft geen invloed op het deelnemen aan onderwijs op Melanchthon Kralingen. Wel is het zo dat, wanneer u deze vrijwillige bijdrage niet betaalt, uw kind uitgesloten kan worden van extra activiteiten en diensten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor het onderwijs en de vorming van uw kind belangrijk is om te kunnen deelnemen, kan de school in bijzondere situaties met u een betalingsregeling treffen.

Schoolboeken en lesmateriaal
Al het voorgeschreven lesmateriaal voor alle opleidingen in de onderbouw en bovenbouw is gratis. Melanchthon heeft hiervoor een schoolboekenfonds, gefinancierd vanuit de overheid. Leerlingen mogen de boeken uit het boekenfonds lenen/gebruiken. In het boekenpakket zitten werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden. Ens boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd. Vanzelfsprekend gaat uw kind hier zorgvuldig mee om. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden betaald. Hetzelfde geldt voor het kwijtraken van boeken.

Laptop
Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen op school een eigen laptop. U wordt hiervan de eigenaar door begin van het jaar € 20,- te betalen. Wij helpen u met de procedure. De laptop blijft altijd op school; we hebben daarvoor in alle kluisjes een oplaadpunt.

Tegemoetkoming studiekosten
Ouders/verzorgers, of leerlingen van 18 jaar en ouder, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt. Alles over deze tegemoetkoming vindt u op www.ib-groep.nl. Op de website van DUO-IB Groep (Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatie Beheer Groep) kunt u ook het aanvraagformulier invullen en printen. U kunt ook bellen met de DUO Infolijn, telefoon 050 599 77 55.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’