Onderwijs maken we samen
Goed contact met ouders of verzorgers vinden wij belangrijk, want u kent uw kind het beste. Met elkaar kunnen wij uw kind de beste ontwikkeling bieden. Ons uitgangspunt is: we hebben regelmatig contact met elkaar, als het goed gaat en als het niet goed gaat.

Gesprekken
We starten het schooljaar met een persoonlijk gesprek met u en uw kind om kennis te maken én om afspraken te maken: het jaarstartgesprek. De mentor houdt u goed op de hoogte over hoe het met uw kind gaat op school. We nodigen u regelmatig uit – zeker na elk rapport – voor een ouderavond, informatiebijeenkomst of persoonlijk gesprek.

Bij de gesprekken met uw kind en de mentor/docent vinden we het belangrijk dat u er ook bij bent. Uw kind vertelt waar hij/zij goed in is, wat hij/zij kan verbeteren en wat hij/zij van ons nodig heeft. We organiseren ook speciale bijeenkomsten en activiteiten voor ouders, bijvoorbeeld over omgaan met pubers. En: we nodigen u uit om mee te gaan met bedrijfsbezoeken om uw kind te helpen bij het kiezen van een studierichting of beroep.

Medewerkers ouderbetrokkenheid
We willen u goed kunnen bereiken, ook als u een andere taal spreekt. Daarom hebben we medewerkers ouderbetrokkenheid. Zij spreken ook Turks of Arabisch. Als het nodig is, helpen de medewerkers ouderbetrokkenheid bij de begeleiding van uw kind. De medewerkers ouderbetrokkenheid organiseren ook jaarlijkse thema-avonden over omgaan met tieners of hoe u thuis kunt helpen met ‘leren leren’.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’