Wij doen onze uiterste best om kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat aan uw wensen voldoet. Gelukkig gaat dat heel vaak goed, maar waar mensen werken, worden ook soms fouten gemaakt. Ook bij ons.

Als het niet gaat zoals u wenst, of u wilt zelfs een klacht indienen, waar kunt u dan terecht?
Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen. De vertrouwenspersonen van onze school zijn: mevrouw S. van Ostaay ([email protected]) en de heer F. Altas ([email protected]).

Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, neem dan contact op met de vestigingsdirectie van Melanchthon Kralingen: dhr. D. Maharban ([email protected]).
  • Heeft het contact met de vestigingsdirectie niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij Vincent Haringa, algemeen directeur van Melanchthon, via emailadres: [email protected].

Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan staan de volgende mogelijkheden voor u open:

  • Het benaderen van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO), per adres: postbus 2151, 3000 CD Rotterdam.
  • De mogelijkheid uw klacht onderbouwd neer te leggen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Gaat u liever in gesprek met iemand buiten de organisatie? Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon van CVO is Mevrouw Carin Naber van Halm. U kunt haar bereiken via telefoonnummer (06) 45 37 88 62 of het e-mailadres [email protected].

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’