230913: Reportage Melanchthon Kralingen: Rotterdam Foto: Beeldboot/Cathy van Schaik

Ziekte en afwezigheid melden

  • Is uw kind ziek, dan meldt u dit voor 09.00 uur bij school.
    Dat kan via telefoonnummer: (010) 452 61 38.
    Het kan ook via de SOMToday App* (ouderversie). U krijgt dan een bevestigingsmail in uw mailbox.
  • Als wij geen melding hebben ontvangen en uw kind is niet op tijd op school, dan sturen we u na 09.00 u een bericht of we bellen u op. Wij vragen u dan contact met school op te nemen.
  • Als wij geen bericht van u hebben ontvangen over de afwezigheid van uw kind, dan moet hij/zij de gemiste lesuren (dubbel) inhalen.
  • Gebeurt het vaker dat uw kind afwezig is zonder reden, dan melden we dit bij de afdeling leerplicht van de Gemeente Rotterdam.
  • Uw kind krijgt een ‘Absentie & Verlofformulier’ van de school. Na elk ingevuld formulier krijgt uw kind een lege terug. Hiermee geeft u elke afwezigheid door, naast uw telefoontje.

* u ontvangt begin van leerjaar 1 uw inloggegevens voor deze app in uw mailbox. Verlofverzoeken (voor bijv. een bruiloft of uitvaart, of vervroegde vakantie) kan alleen via het Absentie & Verlofformulier, dus niet via de SOMToday App!

Te laat komen
Te laat komen is storend voor de les die op dat moment wordt gegeven. Wij zien dit ook als ‘verzuim’: afwezigheid. Wij vragen u de school te informeren als uw kind te laat komt. Dit betekent niet automatisch dat het daarmee geoorloofd is. Een goede reden is bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter. Als het laatkomen te maken heeft met overmacht, bijvoorbeeld forse vertraging van het openbaar vervoer, dan zullen we dit per incident beoordelen. Wij gaan er vanuit dat uw kind altijd enige vertraging incalculeert bij zijn/haar reistijd. In alle gevallen haalt een leerling die te laat komt een ‘te laat briefje’ bij de loge; daar wordt beoordeeld of het geoorloofd is of ongeoorloofd. Bij ongeoorloofd te laat komen volgt een ‘knipje’ in de strippenkaart. Daarop staan ook onze maatregelen om uw kind te stimuleren op tijd te komen.

Onze leerplichtambtenaar komt regelmatig op school om preventief leerlingen te spreken die veelvuldig verzuimen en/of te laat komen. Dit om te voorkomen dat wij een officiële melding bij Bureau Leerplicht moeten doen. U wordt hierover uiteraard geïnformeerd.

Verlof
In bijzondere gevallen kan een leerling verlof krijgen. U kunt verlof aanvragen via het ‘Absentie & Verlofformulier’. Daarbij moet u ook altijd bewijs geven van de reden en het belang van de verlofaanvraag (bijvoorbeeld een rouw- of trouwkaart en/of een medische verklaring). Wij vragen u deze aanvraag zes weken van tevoren in te dienen. Pas als de verlofaanvraag is goedgekeurd, kan uw kind de betreffende dag(en) missen. Uw kind moet de gemiste lesstof en/of toetsen inhalen.

Voor de toekenning van de verlofaanvraag volgen wij de wettelijke kaders van de leerplichtwet.

Verlofaanvragen van meer dan tien schooldagen kunnen wij niet in behandeling nemen; daarvoor kunt u een verzoek indienen bij Bureau Leerplicht.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’