Een open gemeenschap
Melanchthon Kralingen is een open christelijke school. Iedereen die bij ons onderwijs wil volgen is dus welkom. Het christelijke karakter komt onder andere terug in de respectvolle manier waarop wij met elkaar omgaan. In de Bijbel vinden we belangrijke leefregels die God voor ons heeft opgesteld. Zoals eigenaarschap, naastenliefde, verbondenheid en optimisme. Deze zijn de leidraad voor ons dagelijks handelen. En het mooie is: deze leefregels delen we met zoveel andere religies. Als je komt kijken, zul je zien dat hier leerlingen van alle nationaliteiten en culturen samen leren, werken, sporten, koken, vrienden worden en plezier maken. Zij voelen zich hier thuis.

Tijdens dagopeningen en vieringen komen allerlei maatschappelijke thema’s en wereldreligies aan bod. En elk jaar gaan we met ons project ‘heilige huisjes’ langs verschillende gebedshuizen.

meisje-met-koptelefoon

Schoolcultuur
Wij zijn een school waar de leerlingen en docenten elkaar kennen. Op school nemen we de tijd voor elkaar en hebben we interesse in elkaar; niet alleen in de schoolse zaken, maar bijvoorbeeld ook hoe het thuis gaat, je sport of hobby’s. Je mag hier zijn én worden wie je bent. Natuurlijk kunnen we het ook met elkaar oneens zijn.  Ons uitgangspunt is dan altijd: nadenken over je eigen rol, de gevoelens van de ander en zaken uitpraten. Je kunt altijd bij je mentor terecht.

Duidelijke regels
Om een goede en veilige school te zijn, zijn regels en afspraken heel belangrijk. Melanchthon Kralingen is een strenge school, waar regels gelden én waar we ons aan houden. Natuurlijk: fouten maken mag, moet zelfs, als je er maar van leert en het de volgende keer beter doet. Wij hebben een Schoolreglement. Een korte samenvatting daarvan hangt in elk lokaal: de ‘Kr8cht van Kralingen’.

Maar goed en respectvol met elkaar omgaan, vraagt ook om ons eigen gezond verstand en opvoeding. Daarom vinden wij de samenwerking met ouders/verzorgers erg belangrijk.

Jouw mening telt
Jouw mening telt op onze school. Docenten luisteren naar je. Ook hebben we een leerlingenraad: Hart van Kralingen. Uit elke klas, dus ook de brugklassen, is er één vertegenwoordiger. De leerlingenraad denkt met de schooldirectie mee over praktische zaken (zoals schoolfeesten en de inrichting van het gebouw) tot beleid (bijvoorbeeld: gezonde schoolkantine of het opgeven van toetsen).

Meer dan les
We doen hier veel meer dan alleen leren in de les. Onze aula ‘bouwen’ we regelmatig om voor schoolfeesten en vieringen. We maken soms uitstapjes naar een theater, museum of een bedrijf. In klas 3 ga je op werkweek. Ook na school is er op Melanchthon Kralingen van alles te doen, zoals sporten, dansen of workshops i.s.m. SKVR (bijvoorbeeld bakken of mode ontwerpen). Of gewoon gezellig kletsen natuurlijk.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’