Missie: Elke leerling verlaat de school met een diploma op zijn of haar niveau en is een maatschappijcompetente burger.

Een missie is vaak een mooie zin, een hoger doel, die ergens in een notitie is opgeschreven. Op Melanchthon Kralingen worden we echter dagelijks gewezen op onze missie: waar doen we het nu allemaal voor? De missie staat namelijk pontificaal op het whiteboard in de docentenkamer: “Elke leerling verlaat de school met een diploma op zijn of haar niveau en is een maatschappijcompetente burger.

De missie heeft twee belangrijke componenten: we werken er hard voor om elke leerling een diploma te laten behalen, op het niveau dat het beste bij hem of haar past. En dat lukt gelukkig heel goed: de laatste jaren behalen we steevast op vmbo-bl, vmbo-kl en vmbo-tl (mavo) een slagingspercentage van 100%. En voor veel leerlingen is dat op een hoger niveau dan dat ze zijn binnengekomen. Daarom ontvingen wij van de Inspectie van Onderwijs de waardering ‘goed’ en zelfs in 2020 voor 3 jaar het predicaat ‘excellent‘!

Het andere component “en is een maatschappijcompetente burger” is lastiger te meten. Het gaat erover hoe leerlingen, buiten hun diploma, klaar zijn om te functioneren in onze maatschappij. Daarbij heb je vaardigheden en competentie nodig die op een ander vlak liggen dan woordjes en sommetje. Dat gaat over samenwerken, plannen, rekening houden met anderen, respect tonen voor anderen en je omgeving, medemenselijkheid, enz.

Elke leerling verlaat de school met een
diploma op zijn of haar niveau en is een maatschappijcompetente burger

Dagopening
Elke dag wordt gestart met een moment van bezinning. Vaak is dat een stukje uit de Oase, dat is een tijdschrift met actuele verhalen en/of gedichten. Het kan ook dat het Jeugdjournaal wordt gebruikt om met elkaar stil te staan bij de wereld om ons heen.

Leefstijl 2.0
In leerjaar 1, 2 en 3 krijgen de leerlingen het vak leefstijl door een ervaren vakdocent. Naast de ‘executieve vaardigheden’ zoals plannen, samenwerken, emotieregulatie en zelfstandigheid, wordt er ook gesproken over de actualiteit. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen en hoe verhoud je je tot die wereld.

Schoolwacht
Na een training lopen onze eigen leerlingen Schoolwacht tijdens de pauzes: zij spreken elkaar aan om de pauzes rustig, schoon en ordelijk te laten verlopen.

Mens & Maatschappij, Maatschappijleer, Maatschappijkunde
In leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen het vak Mens & Maatschappij, waar godsdienst en levensbeschouwing een onderdeel van is. Leerlingen leren over de 5 grote wereldreligies (christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme), waarin we zoeken naar de verbinding. Ook staatsinrichting wordt hier behandeld.
In leerjaar 3 krijgen de leerlingen maatschappijleer, en in de beroepsrichting zorg & welzijn (vmbo-bl en vmbo-kl) ook maatschappijkunde. Hierbij worden zaken als massamedia, politiek en rechtstaat, waarden en normen, internationalisering, inclusiviteit enz. behandeld.

Maatschappelijke Stage (MaS)
In leerjaar 2 lopen alle leerlingen een week lang maatschappelijke stage. Dit gebeurt bij een “non-profit-organisatie” en heeft als doel om de leerlingen te laten ervaren dat onze samenleving mede draait op vrijwilligers en mensen die iets doen voor een ander, zonder daar direct voor betaald te worden. Leerlingen lopen bijvoorbeeld stage bij de Voedselbank, een sportvereniging, een buurthuis of jeugdhonk, Thuis Op Straat (TOS), Dock of bij een basisschool.
Deze stage moet voldoende worden afgerond en daarvoor ontvangen de leerlingen dan ook een certificaat.
In de bovenbouw lopen alle leerlingen ook beroepsstages, waarin ook professionaliteit, punctualiteit en representativiteit wordt getraind in de dagelijkse praktijk. Bovendien dwingt het de leerlingen om ook in aanraking te komen met mensen buiten hun natuurlijke ‘in-group’.

Project: Heilige Huisjes
In leerjaar 1 en 2 bezoeken de leerlingen de gebedshuizen van de 5 grote wereldgodsdiensten. In leerjaar 1 een christelijke kerk, een islamitische moskee en een joodse synagoge. Leerjaar 2 bezoekt een hindoeïstische mandir en een boeddhistische tempel. Vergroot je kennis en kies het goede!

Mediawijsheid
Om de kansen en de gevaren te zien van (sociale) media, fake news te onderscheiden van echt nieuws en betrouwbare informatie te kunnen vinden op het internet, krijgt de onderbouw, leerjaar 1 en 2, het project “Inter-netjes”, een project over media en het wegwijs worden in de media.

Leerlingenraad: Hart van Kralingen
In het “Hart van Kralingen” is een leerling uit elke klas vertegenwoordigd. Zij komen minstens 3x per jaar bijeen om te praten over wat er leeft in de school en mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over beleid.

Inclusiviteit
Melanchthon Kralingen is een open christelijke school, waar iedereen welkom is. Het maakt voor ons niet uit of je christen bent, moslim, hindoe of geen geloof aanhangt. Het maakt voor ons ook niet uit wat je huidskleur is of op wie je valt. Op Coming Out Day en op Paarse Vrijdag dragen we dat extra uit door o.a. de regenboogvlag uit te hangen. Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij!

Role Models
In het project Role Models komen oud-leerlingen terug op school om te vertellen over hun werk of opleiding. Zij inspireren de leerlingen voor een goede beroepskeuze, maar vooral ook in het beeld dat iedereen succesvol kan worden.

ART, Rots & Water en Voel Je Sterk
Voel Je Sterk is een lessenserie dat binnen de gymlessen wordt aangeboden in leerjaar 1. Het traint de leerlingen in zelfvertrouwen, houding, grenzen aangeven en controle houden. Binnen de ART- en Rots & Water-lessen wordt daarnaast dieper en gerichter getraind met een geselecteerde groep op deze thema’s.

Remind
De juiste studie- en leerhouding is essentieel om tot goede resultaten te komen. Het traject van Remind is tweeledig: de havo-potentials krijgen een leuke en intensieve training in growth mindset, terwijl de basisprincipes worden aangeleerd aan alle leerlingen van de bovenbouw. Tijdens een speciale thema-avond worden ook de ouders hierin meegenomen.

Excursies
In elk leerjaar vinden diverse excursies plaats buiten de school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook leren in de wereld om ons heen, om zodoende hun belevingswereld te vergroten. Zo bezoeken we onder andere het Rijksmuseum, het Mauritshuis, de Tweede Kamer, het Muiderslot, Amsterdam, Diergaarde Blijdorp, het Belasting & Douanemuseum en het Maritiem Museum. 4 TL doet hun mondeling examen Frans in Parijs, terwijl de leerlingen die Duits hebben gekozen naar Düsseldorf gaan voor hun mondeling examen Duits.

Werkweek
Leerjaar 3 gaat jaarlijks op werkweek, inclusief twee overnachtingen. Dit kamp is onderdeel van een projectweek, waarin groepsdynamica, samenwerken en elkaars kwaliteiten kennen èn versterken centraal staan. En het is natuurlijk een onvergetelijke ervaring!


Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’