Maandag 20 januari 2020 stond al een lange tijd in onze agenda geblokkeerd: ‘komen ze of komen ze niet?’
En… JA HOOR: ze waren er! ‘De jury is onder de indruk van het hart van jullie excellentieprofiel: de begeleiding van leerlingen. Jullie laten leerlingen excelleren, minstens op hetzelfde niveau, maar vaak ook op een hoger niveau dan het advies van de basisschool waarmee ze binnenkwamen! Het beleid en de werkwijze van Melanchthon Kralingen is een voorbeeld voor collega vmbo-scholen!’

En de jury kwam niet alleen: naast een hele cameraploeg die dit unieke moment vastlegde, kregen we het ‘excellentiekoffertje’ uitgereikt uit handen van de juryvoorzitter, mevrouw D. van Kammen en onder toeziend oog van onze eigen Rotterdamse wethouder van Onderwijs: de heer Said Kasmi. Maar op het moment dat de overhandiging zou plaatsvinden, riep onze directeur, de heer D. Maharban, plots: ‘Stop! Dit predicaat is niet alleen mijn predicaat, maar die van ons hele team èn onze fantastische leerlingen!‘. Hij riep collega-vanaf-het-eerste-uur de heer L. van Eendenburg naar voren en de twee leerlingen die de juryleden op 17 september een rondleiding gaven door ons nieuwe gebouw: Ilay Gök (4E) en Douaa Rahlane (3B). Samen namen zij het koffertje over en toonden deze trots aan de gehele aula, waar alle leerlingen en collega’s aanwezig waren om dit mooie moment samen te vieren.

ONZE GESCHIEDENIS
Het is nu bijna 13 jaar geleden dat onze school ook een inspectiebezoek kreeg. Voor de derde achtereenvolgende keer werd het inspectieoordeel ‘zwak’ en dat betekende feitelijk: ‘zeer zwak’… we moesten maar eens gaan nadenken of we de deuren niet beter konden gaan sluiten! Meneer Maharban was net een paar maanden in dienst als onze nieuwe directeur en had al enkele speerpunten benoemd. Eigenlijk was dat de enige reden dat de Inspectie ons destijds ‘gunde’ dat we niet binnen een jaar, maar binnen 3 jaar moesten zorgen voor het basisarrangement; ‘maar alleen als we elk halfjaar de voortgang kunnen meten!‘.

Basisarrangement
En daar gingen we, het roer ging om… samen hart gewerkt, ‘hart’ ja, dat is geen typfout… samen gezwoegd, samen in flinke stormen gestaan, veel gelachen en ook veel gehuild. Maar in 2012 vertelde de inspecteur: ‘Ik ben blij om jullie het basisarrangement te kunnen toekennen!‘ Weer tranen, maar nu van geluk en blijdschap. En trots!
Maar we gingen verder, want de inspecteur zei ook: ‘Jammer dat de Inspectie nog geen kaders heeft om de waardering ‘goed’ te kunnen geven. Het zou me niets verbazen als jullie school nu al daaraan zou voldoen!

Goed
Zodra de kans zich voordeed, maart 2019, hebben we de Inspectie weer uitgenodigd: om de waardering ‘goed’ te krijgen moet je op 3 van de 16 inspectiekaders aantonen dat je méér doet dan het gemiddelde; wij voldeden er aan 10! In de slotconclusie zei de inspecteur: ‘We wisten het eigenlijk al vanmorgen om half 9, want als jullie school niet wordt gewaardeerd als ‘goed’, wie dan nog wel?’ en hij vervolgde: ‘wij hebben in al die jaren op scholen in heel Nederland nooit eerder een school gezien die de leerlingbegeleiding zó goed heeft neergezet als Melanchthon Kralingen! Jullie zouden moeten overwegen om het predicaat Excellent aan te vragen op dat punt…’

‘Nog één keer volle bak dan?’, stelden we onszelf de retorische vraag. We schreven een zelfevaluatie, verdedigden ons excellentieprofiel ‘Ken je leerling en durf bewust ongelijk te behandelen’ in Den Haag en ontvingen de jury op dinsdag 17 september 2019. En daarna… spanning tot aan maandag 20 januari 2020.

Excellent
En nu… onze school is gewoon EXCELLENT. Dit jaar ontvingen 62 nieuwe scholen het predicaat ‘excellent’… en er zijn er meer dan 8200! Slechts 3% van alle scholen in Nederland mogen dit logo voeren. Wij zijn daarbij! En daar zijn we trots op!

Wij tonen aan: wij hebben de allerbeste leerlingen met de allerbeste ouders, het allerbeste team en de allerbeste directie. En daarom bereiken wij de allerbeste resultaten!

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’