230913: Reportage Melanchthon Kralingen: Rotterdam Foto: Beeldboot/Cathy van Schaik

Veel contact met thuis
Goed contact met jouw ouders/verzorgers vinden wij belangrijk, want zij kennen jou het beste. Ons uitgangspunt is: we hebben regelmatig contact met elkaar: als het goed gaat en als het niet goed gaat.

Gesprekken en bijeenkomsten
We starten het schooljaar met een persoonlijk gesprek met jou en je ouders/verzorgers om kennis te maken én om afspraken te maken. De mentor houdt het thuisfront goed op de hoogte over hoe het met jou gaat op school. We nodigen je ouders/verzorgers regelmatig uit voor een ouderavond, informatiebijeenkomst of persoonlijk gesprek. Ook jij bent er regelmatig bij om te vertellen waar je goed in bent, wat je kunt verbeteren en wat je nodig hebt.

En verder…

  • Hebben wij medewerkers ouderbetrokkenheid. Zij spreken ook Turks of Arabisch. Als het nodig is, helpen zij je ouders/verzorgers om je te begeleiden.
  • Nodigen we je ouders/verzorgers uit om mee te gaan met bedrijfsbezoeken om jou te helpen bij het kiezen van een studierichting of beroep.
  • Krijgen je ouders/verzorgers een sms als je zonder bericht wegblijft van school.
  • We hebben een klankbordgroep ouders en een deelraad-MR, waarin ook iemand zit vanuit de oudergeleding. Zij denken mee, of beslissen mee over de gang van zaken in de school. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op deze pagina: Ouderraad – Kralingen (melanchthon.nl)


Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’