In een korte tijd is de mobiele telefoon niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is gemakkelijk om overal bereikbaar te zijn, even snel iets te googlen op internet, je verveling te onderdrukken met een spelletje of juist je leven te delen met de wereld via social media.

Echter, in die korte tijd hebben we ook snel alle nadelen van de mobiele telefoon leren kennen. Daardoor heeft Melanchthon Kralingen besloten om een geheel mobiele telefoonvrije school te worden vanaf schooljaar 2023-2024.

Onze overwegingen:

 • socialisatie: door het gemak van Whatsapp, Snapchat en andere socialmedia, merken we dat veel leerlingen niet meer ‘gewoon met elkaar praten’. En dat werkt door in alle communicatie: in toetsen, bij het schrijven van een e-mail of sollicitatiebrief, of tijdens het voeren van een telefoongesprek om een stageplek te vinden. “coolkast” in plaats van koelkast, “app en vloed” als eb en vloed wordt bedoeld, “bye” voor een baai en boeren rijden op een “tracker”, in plaats een trekker… Dit klinkt nog grappig, maar we merken ook dat leerlingen soms onbedoeld brutaal overkomen, alleen omdat ze de juiste woorden missen om een goed gesprek te voeren. Het tweede deel van onze missie is “… en is een maatschappijcompetente burger” en dat nemen we serieus. Als leerlingen stageplekken of later banen mislopen doordat ze moeite hebben zich goed uit te drukken, dan vindt onze school het (ook) onze verantwoordelijkheid om daarin te ondersteunen.
 • betrokkenheid: de smartphones geven geluidjes, trillingen en lichtsignalen om ons erop te wijzen dat er ergens een nieuw berichtje is binnengekomen. En dan is het tóch verleidelijk om even te kijken wat we hebben ontvangen. En dan ook maar gelijk even snel te reageren… Het is mens-eigen, we kunnen die verleiding moeilijk weerstaan. Maar, we merken ook dat dit vaak gebeurt tijdens de les, zelfs tijdens de uitleg van de docent. Leerlingen missen daardoor soms belangrijke leermomenten en we zien dat de resultaten omlaag gaan. En dan komt ook het eerste deel van onze missie: “Elke leerling verlaat de school met een diploma op zijn of haar niveau…” in het geding. Wij kunnen als school moeilijk toekijken hoe leerlingen slechtere resultaten behalen dan nodig is, omdat ze tijdens de les zijn afgeleid door hun mobiele telefoon.
 • privacy: de tijd dat je een telefoon had om te bellen ligt al ver achter ons. Nee, een goede smartphone is meer een zakcomputer, met apps om muziek te beluisteren, vakanties te boeken, onze e-mail te checken en spelletjes te spelen, we gebruiken het als rekenmachine, we gaan op internet via onze telefoon en een telefoon moest minstens beschikken over een goede camera waarmee kan worden gefilmd en gefotografeerd. Vaak om alle mooie momenten uit ons leven vast te leggen, voor onszelf of voor onze volgers op socialmedia, maar ook vaak genoeg om anderen (ongevraagd) te filmen of fotograferen en dan te ‘exposen’ (dat is het zonder toestemming verspreiden van (intiem) beeldmateriaal vergezeld van persoonsgegevens via sociale media om de afgebeelde persoon te schande te maken bij haar of zijn sociale omgeving).
  De meeste onderlinge ruzies ontstaan online, terwijl uw kind ’s avonds of in het weekend bij u thuis op de bank zit. Vervolgens zoeken ze elkaar op op school en ontstaat er een ruzie. Gelukkig zijn wij er vaak genoeg snel bij en kunnen we de ruzie oplossen in een goed gesprek; maar dat is bijna dagelijks nodig! Wij vinden dat elke leerling, en ook onze medewerkers, op elk moment vrij en veilig door onze school moeten kunnen lopen, zonder het risico te lopen heimelijk te worden gefilmd en online verspreid te worden.
 • veiligheid: tot slot, een telefoon kost vaak enkele honderden euro’s en is daarmee voor velen een dierbaar bezit, dat gekoesterd wordt en waar we zuinig op zijn. Een telefoon met een kapot scherm, krassen of deuken, of nog erger: die het helemaal niet meer doet geeft onze leerlingen “hartpijn”. Regelmatig gebeurt dat doordat een telefoon op de grond valt, doordat iemand meestal per ongeluk tegen de tafel stoot waar die telefoon op ligt, of omdat iemand in de pauze tegen je aanloopt en daardoor de telefoon op de grond valt. Wie er verantwoordelijk is voor de schade is niet altijd eenduidig te stellen, maar zo’n schade kan ook al snel enkele honderden euro’s bedragen en dan is het nog moeilijker om verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Niet in ieders portemonnee zitten voldoende bankbiljetten om andermans schade te vergoeden…
  Wij begrijpen dat, en willen ook graag ieders telefoon beschermen tegen schade, vermissing of diefstal.

Ons beleid:

 • Het liefst zien we dat de mobiele telefoon helemaal thuis blijft, want dan is de verleiding om het toch erbij te pakken het kleinst. Als de telefoon toch meegaat naar school, dan gaat deze bij binnenkomst direct in het kluisje. Daar is ook een stroompunt, dus met een eigen oplader kan het ook daar worden opgeladen. De telefoon gaat pas weer uit het kluisje als de leerling aan het einde van de schooldag naar huis gaat, dus ook tijdens de pauzes blijft de mobiele telefoon in de kluis.
 • Leerlingen die tijdens de schooldag toch hun mobiele telefoon bij zich hebben (ongeacht of deze wordt gebruikt!), levert deze direct in bij de medewerker die het constateert. Deze bewaart de telefoon in onze kluis en neemt contact op met de ouders of verzorgers. We geven de telefoon dan om 17.00 uur terug aan de ouder of verzorger, altijd als dit contact met ouder of verzorger is geweest! U heeft dan ook de gelegenheid uw kind hierover nog eens aan te spreken.
 • Als u om een belangrijke (privé)reden uw kind moet kunnen bereiken, dan neemt u contact op met de school (010-4526138). Wij halen uw zoon of dochter desgewenst uit de klas om te horen wat er speelt. U zult begrijpen dat het sowieso heel confronterend is om een vervelend bericht te krijgen tijdens de les, in een volle klas.
 • Ouders of verzorgers en leerlingen ondertekenen deze afspraken aan het begin van elk schooljaar.
 • Leerlingen die het goed doen en hun telefoon elke dag goed in hun kluisje leggen (of niet eens meenemen), kunnen daarvoor een blauwe M-Knaak verdienen, waarmee zij diverse beloningen kunnen krijgen.
 • Uiteraard zijn er op elke regel ook uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als iemand zijn of haar mobiele telefoon nodig heeft voor medische doeleinden, zoals de bloedsuikerspiegel meten bij leerlingen met diabetes. Dat doen we dan in overleg met ouders/verzorgers en de schoolleiding.
 • We zijn niet aansprakelijk als uw kind zijn of haar telefoon toch gebruikt in de school en deze daardoor schade oploopt of kwijtraakt.
 • Wij rekenen erop dat u als ouders / verzorgers ons ondersteunt en de school voldoende vertrouwt dat we hierin samen met u de veiligheid en betrokkenheid van onze leerlingen en medewerkers kunnen garanderen.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’